“Pan Tadeusz”, Żeromski i Leśmian. Wystartowały próbne matury 2021

300 tysięcy uczniów ostatnich klas szkół średnich od środy może próbować swoich sił na próbnym egzaminie maturalnym. W tym roku, mimo trwającej pandemii, matury próbne odbędą się na terenie szkół. 3 marca uczniowie zdają próbny egzamin maturalny z języka polskiego.

Zgodnie z harmonogramem podanym przez CKE – 3 marca odbywa się próbny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, a po południu odbędzie się egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym. 

W arkuszu próbnym egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym znalazło się dwanaście zadań z analizy tekstu, znajomości struktur gramatycznych i historii literatury. Zadaniem maturzystów było także napisanie wypracowania. Do wyboru mieli teksty:

>>Jak wybory człowieka wpływają na jego życie? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów>

>Czy sztuka może przynieść odpowiedzi na pytania o kondycję ludzką? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego oraz wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów

>> Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów (Bolesław Leśmian, “Z lat dziecięcych”)

Egzaminy próbne potrwają do 16 marca. Odbywać się będą stacjonarnie w szkołach w reżimie sanitarnym. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny.

CKE proponuje, by szkoły przeprowadzały próbne egzaminy w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczynały je o godzinie 9.00 i o godzinie 14.00. Próbne egzaminy obejmą wszystkie przedmioty maturalne, ale CKE za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów

Właściwe egzaminy dojrzałości w obecnym roku szkolnym mają być przeprowadzone w terminie głównym od 4 do 20 maja.

(JK, GN)

W środę 3 marca ruszają próbne matury. Odbywać się będą w szkołach w reżimie sanitarnym