Papież Franciszek ostrzega: „Koronawirus może spowodować katastrofę edukacyjną”

„Pandemia może doprowadzić do katastrofy edukacyjnej” – ostrzegł w czasie wystąpienia w ramach inicjatywy Globalny Pakt Edukacyjny papież Franciszek. – W obecnej sytuacji kryzysu sanitarnego, brzemiennego w poczucie zniechęcenia i zagubienia, uważamy, że jest to czas na to, by zawrzeć globalny pakt edukacyjny – zaapelował Franciszek.

– Systemy edukacyjne na całym świecie ucierpiały w wyniku pandemii zarówno na poziomie szkolnym, jak i akademickim – powiedział papież zwracając się do uczestników transmitowanego w internecie spotkania na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim.

Franciszek zauważył, że zdalne nauczanie, wprowadzone z powodu pandemii, ukazało nierówności w dostępie do edukacji. Podkreślił, że przed groźbą katastrofy w edukacji ostrzegają międzynarodowe agencje. Zaznaczył, że według publikowanych danych 10 milionów dzieci może zostać zmuszonych do porzucenia szkoły z powodu kryzysu ekonomicznego, wywołanego przez pandemię.

– Zwiększy się tym samym już alarmująca przepaść edukacyjna z ponad 250 milionami dzieci w wieku szkolnym wykluczonymi z wszelkiej działalności edukacyjnej – ocenił.

„Uważamy, że edukacja jest jedną z najskuteczniejszych dróg do tego, by ucywilizować świat i historię” – mówił. Jak ocenił, „edukacja to przede wszystkim kwestia miłości i odpowiedzialności, przekazywanych z pokolenia na pokolenie”.

Zdaniem papieża edukację należy rozumieć jako „naturalne antidotum na indywidualistyczną mentalność, która czasem przeradza się w prawdziwy kult »ja« i prymat obojętności”.

– Dzisiaj potrzebna jest nowa era zaangażowania edukacyjnego, które obejmie wszystkie części składowe społeczeństwa – wezwał papież.

(JK, GN)

Fot: wikimedia.org

Jak otwierać szkoły po koronawirusie? UNICEF i UNESCO mają plan

UNESCO: 300 milionów uczniów nie pójdzie do szkół w związku z koronawirusem; edukacja przenosi się do Internetu