Papież Franciszek: „Pandemia spowodowała bezprecedensowy kryzys edukacyjny”

Pandemia Covid-19 spowodowała na świecie kryzys edukacyjny bez precedensu – powiedział papież Franciszek w przesłaniu wideo do uczestników konferencji „Edukacja jako akt nadziei”, zorganizowanej w Watykanie. Mówił o potrzebie wypracowania nowych form edukacji.

W wystąpieniu papież podkreślił: „To był wyjątkowy rok cierpienia z powodu pandemii Covid-19; rok przymusowej izolacji oraz wykluczenia, lęku i kryzysu duchowego oraz śmierci dużej liczby osób, a także bezprecedensowego kryzysu edukacyjnego”.

Franciszek przypomniał, że „ponad pół miliarda dzieci stanęło w obliczu przerwania swej edukacji, a setki milionów zostały pozbawione szans na rozwój społeczny i poznawczy”.

„W wielu miejscach kryzys sanitarny, psychologiczny i ekonomiczny pogorszył się z powodu związanego z nim politycznego i społecznego” – zauważył.

„Wobec takiej sytuacji – wskazał papież – konieczny jest akt nadziei, aby bodźce nienawiści, podziały i ignorancja mogły zostać przezwyciężone poprzez nowe szanse edukacyjne”.

Z uznaniem Franciszek mówił o zaangażowaniu wielu rządów i instytucji w dziedzinie edukacji, co uznał za „akt nadziei na przyszłość i solidarności z nowymi pokoleniami”.

Jak stwierdził, jest to tym bardziej konieczne, kiedy również z powodu pandemii doszło do „zerwania światowego paktu edukacyjnego” i gdzie coraz bardziej niezbędny staje się „nowy rodzaj edukacji, który pozwoli pokonać obecną globalizację obojętności i mentalności odrzucania”.

(JK, PAP)

Fot: Wikipedia.org

Papież Franciszek ostrzega: „Koronawirus może spowodować katastrofę edukacyjną”