Pedagożka Żaneta Rechnio laureatką XI Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman

Już po raz jedenasty Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przyznała Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman. Laureatką została Żaneta Rechnio. To pedagożka, doradczyni zawodowa i kuratorka społeczna, założycielka i prezeska Stowarzyszenia Qźnia, które działa na rzecz rodzin i dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych. Prowadzi też działania pomocowe dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz z rodzin imigrantów i mniejszości narodowych mieszkających w Kobyłce.

Ideą Nagrody jest promowanie i docenianie osób, które z energią, pasją i oddaniem pomagają dzieciom, dając im siłę, poczucie bezpieczeństwa i wiarę we własne możliwości. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się online, 18 października o godz. 16:45, podczas 18. Ogólnopolskiej Konferencji „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem”.

– Decyzją Kapituły, której przewodniczy Agnieszka Holland, tytuł laureatki, statuetkę i nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych otrzymała Pani Żaneta Rechnio – mówi Maria Keller-Hamela, wiceprezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i członkini Kapituły Nagrody.

Kapituła Nagrody przyznała także dwa wyróżnienia, które otrzymali: Marta Szymczyk, nauczycielka i pedagożka w Szkole Podstawowej nr 34 im. Wisławy Szymborskiej w Łodzi,  autorka bloga edukacyjnego „Nieszablonowa pedagożka” oraz Wojciech Przybysz, streetworker i edukator, który od 2007 roku zajmuje się dziećmi z ulic, podwórek i domów dziecka.

 Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

(JK, GN)

Fot: FDDS

FddS: Ruszył nabór zgłoszeń do XI Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman

Konferencja FDDS: “Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem”. Zapisy do 18 października