Petycja polonistów ws. matury 2023. „O ludzki wymiar nowej matury z języka polskiego, czyli murem za maturzystami (albo głową w mur)”

„Egzamin maturalny 2023 w formule zaproponowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną stanowi niechlubne ukoronowanie trwającej od kilku lat deformy polskiego systemu edukacyjnego, jest także konsekwencją absurdalnej, anachronicznej podstawy programowej oraz złych wymagań egzaminacyjnych” – piszą min. do CKE polonistki i poloniści w petycji – manifeście „o ludzki wymiar nowej matury z języka polskiego, czyli murem za maturzystami (albo głową w mur)”. „Dobro ucznia wymaga, byśmy wreszcie powiedzieli „DOŚĆ”. My egzaminu maturalnego w takiej formule OCENIAĆ NIE BĘDZIEMY” – podkreślają.

Jak zaznaczono w petycji „to, co ma do powiedzenia młody człowiek – sens podjętych przezeń rozważań, jego wysiłek, jego praca – zniknie, zostanie zamienione na tabelki, przeliczające błędy na punkty, które trzeba odjąć, przemielające myśli na procenty”. „Żywimy nieustającą, choć może naiwną, nadzieję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna podejmie próbę zmiany tego fatalnego stanu rzeczy” – wskazują autorzy petycji-manifestu.

„Nie wzywamy nikogo do bojkotu oceniania matury, uważamy po prostu, że naszym obowiązkiem jest, by w maju 2023 stanąć po stronie uczniów, a nie przeciwko nim. Nie zamierzamy też ulegać szantażowi moralnemu, powtarzanym od lat zaklęciom o „wyższej racji”, „powołaniu”, „dobru ucznia”. Dobro ucznia wymaga, byśmy wreszcie powiedzieli „DOŚĆ”. My egzaminu maturalnego w takiej formule OCENIAĆ NIE BĘDZIEMY” – podkreślają

 „Centralną Komisję Egzaminacyjną wzywamy do natychmiastowych korekt w obrębie kryteriów oceniania matury pisemnej z języka polskiego w nowej formule egzaminu 2023. W sytuacji, w której rozporządzenia często wydawane są w trybie pilnym, nie ma żadnych argumentów na to, by nie stanąć po stronie uczniów oraz nauczycieli” – czytamy.

Autorzy petycji zachęcają kolegów i koleżanki po fachu do jej podpisywania. Inicjatorami manifestu są Dariusz Martynowicz (Nauczyciel Roku 2021), Marcin Dzierżawski („Belfer na zakręcie”), Aleksandra Korczak (finalistka konkursu Nauczyciel Roku 2022), Paweł Lęcki (nauczyciel języka polskiego, felietonista), Wojciech Rzehak  („Ponury Polonista”)

Petycja jest dostępna tutaj

(JK, GN)

Maturzyści apelują o odwołanie ustnej matury w 2023 r. Pod petycjami w tej sprawie podpisało się już ponad 30 tys. osób

List otwarty polonistek i polonistów w sprawie nowej formuły Matury 2023 z języka polskiego