Pierwsi nauczyciele z Ukrainy rozpoczęli w środę pracę w polskich szkołach. Lublin uruchomił pilotażowy program

Lublin jest pierwszym miastem w Polsce, w którym rusza projekt zatrudniania nauczycieli z Ukrainy. W środę 47 pedagogów ukraińskich rozpoczęło pracę w 39 lubelskich szkołach. Do ich zadań należeć będzie m.in. opieka nad uczniami z Ukrainy oraz pomoc w odrabianiu prac domowych.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podpisał umowę dotyczącą pilotażowego programu zatrudnienia interwencyjnego uchodźców „Cash for Work” realizowanego przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Nauczyciele z Ukrainy będą pracować w 39 lubelskich szkołach, w tym 31 podstawowych i ośmiu ponadpodstawowych. W zależności od liczby dzieci z Ukrainy uczących się w danej szkole przydzielono jednego lub dwóch asystentów. Praca asystenta będzie wykonywana przez sześć godzin dziennie (30 tygodniowo) przez trzy miesiące. Dodatkowo jedna osoba w roli koordynatora wszystkich asystentów pracować będzie w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Do udziału w projekcie ukraińscy nauczyciele zgłosili się przez ankiety dystrybuowane przez Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie i Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin.

– Wdrożenie pilotażowego programu zatrudnienia interwencyjnego uchodźców, to kolejny krok na rzecz przebywających w Lublinie obywateli Ukrainy. Poza zapewnieniem odpowiednich warunków bytowych chcemy pomóc im w usamodzielnieniu się i stworzyć możliwość zatrudnienia. Jutro pracę w lubelskich szkołach podejmie 47 pedagogów z Ukrainy. Ich zadaniem będzie wsparcie uczniów, nauczycieli i rodziców w integracji oraz wspólnej pracy, co jest niezwykle ważne dla dzieci rozpoczynających naukę w nowym kraju. Cieszę się, że Lublin jest pierwszym miastem w Polsce realizującym tego typu projekt – mówił Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Do tej pory miejskie przedszkola i szkoły w Lublinie przyjęły 1538 wychowanków i uczniów z Ukrainy. Więcej informacji na temat pilotażowego programu można znaleźć na stronie lubelskiego magistratu tutaj

 Tymczasem MEiN przedstawiło we wtorek informację o działaniach ułatwiających funkcjonowanie ukraińskich dzieci w polskich szkołach oraz zatrudniania obywateli Ukrainy, w związku z agresją Rosji na ten kraj i napływem do Polski uchodźców z terytorium z tego państwa. Minister skierował do kuratorów, samorządowców i dyrektorów list dotyczący przyjmowania ukraińskich dzieci do polskich szkół.

W piśmie minister przybliżył nowe regulacje prawne związane z organizacją nauki dla uczniów przybywających z Ukrainy, w tym w szczególności kwestie dotyczące tworzenia oddziałów przygotowawczych. Dodatkowo w piśmie znalazły się również informacje o zatrudnianiu obywateli Ukrainy na stanowisku nauczyciela, wsparciu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz materiałach dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy.

Pełna informacja MEiN oraz list Czarnka są dostępne tutaj.

(JK, GN)

Czarnek: W polskich szkołach ukraińscy nauczyciele tylko na stanowiskach pomocy nauczyciela