Pierwsza taka inicjatywa! Młodzi doradzą RPD i będą opiniować. Jan Gawroński dla Głosu: Młode osoby muszą być wysłuchane

Jeszcze do końca czerwca br. trwa nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniczce Praw Dziecka. O tym czym jest ta inicjatywa, co będzie należało do kompetencji Rady i kto może zgłaszać kandydatów mówi Głosowi  Nauczycielskiemu Jan Gawroński, Społeczny Zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Horny-Cieślak. – To pierwszy w blisko 24-letniej historii urzędu RPD organ opiniodawczo-doradczy, w którego skład wejdą dzieci i młodzież – podkreśla nasz rozmówca.

Z Janem Gawrońskim, społecznym zastępcą Rzecznika Praw Dziecka, rozmawia Krzysztof Trzciński

W Dzień Dziecka, 1 czerwca br., wystartowała rekrutacja do Rady Dzieci i Młodzieży. Co to za inicjatywa?

– To pierwszy w blisko 24-letniej historii urzędu RPD organ opiniodawczo-doradczy, w którego skład wejdą dzieci i młodzież, czyli wyłącznie osoby między siódmym a 18. rokiem życia.

Jakie zadania będzie miała Rada?

– Przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i sposobach ich ochrony, kompetencjach RPD. A także opiniowanie aktów prawnych mieszczących się w zakresie zadań Rzecznika Praw Dziecka oraz wniosków o Odznakę Honorową Za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, którą reguluje rozporządzenie Prezydenta RP z 15 lutego 2013 r., w tym ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia. Rada będzie mogła współpracować z szeregiem instytucji, m.in. z Biurem RPO, Sejmem i Senatem.

Dlaczego głos młodych jest ważny? W ostatnim czasie pojawiają się podobne inicjatywy – np. ministra edukacji zapowiedziała rozpoczęcie prac nad projektem powołania ogólnopolskiego rzecznika praw ucznia.

– Głos młodych osób jest dla mnie, jak i dla Rzeczniczki Praw Dziecka, bardzo ważny. To prawda, że Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło prace nad projektem ustawy o Rzeczniku Praw Uczniowskich w wymiarze ogólnopolskim. Niezmiernie się cieszę, że mamy już podobne inicjatywy na poziomie samorządów terytorialnych, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Obornikach czy Radomiu. Ważne więc, by ustawa, nad którą teraz pochyla się MEN, była konsultowana z osobami młodymi oraz organizacjami pozarządowymi i młodzieżowymi. Należy jednak nadmienić, że brakuje tu głosu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Ten z kolei ma szansę wybrzmieć właśnie podczas prac RDiM.

Jak wygląda nabór do Rady, kto i do kiedy może się zgłosić?

– Nabór potrwa do końca czerwca 2024 r. Chętni powinni przesłać do Biura RPD w formie elektronicznej bądź pisemnej zgłoszenie kandydatury ze wskazaniem zasięgu swojej działalności, opisem jej pionierskości oraz efektywności. Zgodę na kandydowanie i udział w pracach Rady musi wyrazić osoba opiekuńcza dziecka. Wszelkie informacje na ten temat, formularze i oświadczenia do wypełnienia są na stronie BRPD (https://brpd.gov.pl/2024/06/04/rusza-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy-przy-rzeczniczce-praw-dziecka/).

Dziękuję za rozmowę.

Fot. BRPD

Monika Horna-Cieślak i Jan Gawroński: Apelujemy o szacunek, słuchanie się nawzajem, o niewykluczanie nikogo