Piontkowski reaktywuje zespół Zalewskiej

Minister edukacji Dariusz Piontkowski postanowił reaktywować Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. ZNP chce rozmawiać m.in. o podwyżkach

Spotkanie zespołu odbędzie się jutro, tj. 21 sierpnia br. o godz. 11.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie.

Przedstawiciele ZNP, którzy wezmą udział w spotkaniu, poruszą następujące tematy:
* wzrost wynagrodzeń,
* zabezpieczenie przez budżet państwa środków na realizację podwyżki wynagrodzeń od 1 września dla nauczycieli,
* biurokracja w szkołach i placówkach oświatowych.

Zespół został powołany przez poprzednią minister edukacji Annę Zalewską w październiku 2016 r. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele ministerstwa edukacji, nauczycielskich związków zawodowych oraz samorządów.

Faktyczny cel powołania zespołu i przebieg jego prac od początku wywoływały kontrowersje. Zespół zbierał się nieregularnie, głównie wtedy, gdy kierownictwo MEN miało w tym jakiś interes, na przykład przepchnięcie w parlamencie określonych rozwiązań prawnych (dotyczących m.in. likwidacji gimnazjów, czy odebrania nauczycielom dodatków socjalnych, ograniczenia prawa do urlopu dla poratowania zdrowia, niekorzystnych zmian w awansie zawodowym i systemie oceniania).

Annie Zalewskiej zależało wówczas na wywołaniu wrażenia, że kontrowersyjne projekty zostały skonsultowane ze stroną społeczną – związkowcami oraz samorządowcami (choć i jedni i drudzy przeciwko pomysłom MEN protestowali).

Jednocześnie ministerstwo edukacji unikało dyskusji nad tematami ważnymi dla całego środowiska, jak podwyżki w oświacie i pozytywne zmiany w systemie wynagradzania.

ZNP od początku zgłaszał zastrzeżenia do pracy zespołu. Gdy prowadzone tam dyskusje nie przynosiły żadnych efektów, Związek zaczął domagać się podjęcia przez MEN rozmów dwustronnych, na linii rząd-nauczycielskie związki zawodowe. W styczniu 2018 r. ZNP wraz z Forum Związków Zawodowych zaapelowały do premiera Mateusza Morawieckiego o spotkanie, by porozmawiać m.in. o braku efektów w pracy zespołu i pozorowaniu przez MEN dialogu społecznego.

Ostatni raz zespół spotkał się 7 listopada 2018 r. ZNP i FZZ zależało wówczas przede wszystkim na rozmowie o negatywnych konsekwencjach nowego systemu awansu i oceny pracy nauczycieli. Ministerstwo edukacji poświęciło jednak temu punktowi zaledwie… 3 minuty. MEN przedstawiło natomiast uczestnikom spotkania prezentację o opublikowanych już wcześniej propozycjach zmian w systemie wynagradzania, które uderzyłyby w zarobki tysięcy nauczycieli (był to de facto kolejny pakiet oszczędności na tej grupie zawodowej). Spotkanie zakończyło się niczym.

MEN wycofał się z nowego systemu awansu i oceny pracy nauczycieli dopiero w efekcie kwietniowego strajku zorganizowanego przez ZNP i FZZ.

(PS, GN)