PIP: Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Pracy. Wśród odznaczonych prezeska Oddziału ZNP

Podczas niedawnego jubileuszowego Kongresu OPZZ zastępca Głównego Inspektora Pracy Małgorzata Dziemińska wręczyła Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Pracy, przyznane przez Głównego Inspektora Pracy Katarzynę Łażewską-Hrycko. Wśród odznaczonych znalazła się Halina Poszytek – prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Garwolinie, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego.

Katarzyna Łażewska-Hrycko przyznała Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy osobom szczególnie zasłużonym w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy i przestrzegania praworządności w stosunkach pracy. Z inicjatywą przyznania odznak wystąpił Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ. Odznaki wręczyła Małgorzata Dziemińska.

Otrzymali je:

>> Halina Poszytek – prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Garwolinie, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego;

>> Mirosław Grzybek – przewodniczący FZZ Metalowców i Hutników w Polsce, przewodniczący Rady Branży OPZZ Przemysł;

>> Michał Lewandowski – przewodniczący Zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy.

W liście do uczestników kongresu OPZZ szefowa inspekcji pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko napisała: „Współpraca z organizacjami związkowym, w tym z OPZZ, jest dla Państwowej Inspekcji Pracy, którą mam zaszczyt kierować, ważnym obszarem działalności. To właśnie dzięki Państwa wysiłkom działania naszego urzędu skutecznie przyczyniają się do eliminowania nieprawidłowości w stosunkach pracy. Związki zawodowe, będąc najbliżej pracowników, są strategicznym partnerem zarówno dla instytucji kontrolnych, jak i dla kadry kierowniczej, bezpośrednio wpływającej na procedury obowiązujące w zakładzie pracy. Zarządzana przeze mnie instytucja znajduje szerokie wsparcie w dialogu społecznym, którego uczestnicy na pierwszym miejscu stawiają prawo do wolności i godności, a także prawo do pracy, umożliwiające realizację życiowych aspiracji”.

„Wręczone dzisiaj zaszczytne i honorowe odznaczenia i wyróżnienia stanowią potwierdzenie rozwoju świadomości w zakresie praworządności w stosunkach pracy. Wszystkim uhonorowanym serdecznie gratuluję i bardzo dziękuję za Państwa wytrwałość i ogromne zaangażowanie w kształtowanie bezpiecznych i godziwych warunków pracy” – stwierdziła.

Podczas obrad Delegatki i Delegaci na X Kongres OPZZ wybrali nowego przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Szefem OPZZ został Piotr Ostrowski, który od 2018 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Porozumienia.

(JK, GN)

Fot: PIP

Trwa X Kongres OPZZ. Piotr Ostrowski wybrany na nowego przewodniczącego centrali