Trwa X Kongres OPZZ. Piotr Ostrowski wybrany na nowego przewodniczącego centrali

Piotr Ostrowski nowym przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Wyboru dokonało blisko trzystu delegatów i delegatek na X Kongres OPZZ. W głosowaniu Ostrowski, który od 2018 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego OPZZ, wygrał z Andrzejem Radzikowskim, dotychczasowym przewodniczącym centrali.

Podczas swojego wystąpienia na kongresie Piotr Ostrowski wskazał  priorytety, którymi będzie się kierował przewodząc centrali.

Najważniejsze z nich to:

>> zwiększenie skuteczności – kluczem do sukcesu jest profesjonalny lobbing: – Wykorzystam wiedzę i doświadczenie naszych przedstawicieli, doradców, ekspertów i sojuszników, aby skuteczniej oddziaływać na decydentów gospodarczych i politycznych;

>> zatrzymanie spadku uzwiązkowienia – Potrzebne nam szersze otwarcie na nowych pracowników, przy wykorzystaniu strategii sprawdzonych w Europie Zachodniej. Czas skutecznie zatrzymać spadek uzwiązkowienia w organizacjach zrzeszonych w OPZZ;

>> poprawa rozpoznawalności – OPZZ musi być częściej obecne w mediach tradycyjnych i wykorzystać potencjał mediów społecznościowych. W skutecznej komunikacji będę częściej sięgał po nowoczesne narzędzia cyfrowe;

>> budowanie sieci współpracy wykorzystam historyczną szansę jaką jest wysoka pozycja OPZZ w europejskim i światowym ruchu związkowym. Rozbuduję i wykorzystam również sieć współpracy z organizacjami pozarządowymi;

Piotr Ostrowski jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Do związków zawodowych przystąpił w 2001 roku. Współtworzył organizację związkową OPZZ „Konfederacja Pracy” w jednym z warszawskich marketów budowlanych, gdzie był pracownikiem ds. sprzedaży. Został zwolniony z pracy za działalność związkową po zaledwie 10 dniach od utworzenia związku zawodowego.

Od 2005 roku pracował jako radca, a następnie dyrektor Wydziału Międzynarodowego OPZZ. Od 2018 roku był wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a w listopadzie 2022 roku został wybrany na członka tytularnego Rady Generalnej Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC).

Jego oficjalny biogram można znaleźć tutaj

W dwudniowym X Kongresie OPZZ biorą udział przedstawiciele siedmiu branż OPZZ: Górnictwo i Energetyka, Przemysł, Oświata i Nauka, Usługi Publiczne, Budownictwo i Przemysł Drzewny, Transport oraz Handel, Usługi, Kultura i Sztuka.

Poza wyborem nowego przewodniczącego delegaci i delegatki wytyczą nowe kierunki działań konfederacji w kolejnej kadencji.

Wśród gości kongresu OPZZ w Centrum Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim znaleźli się m.in. doradca Prezydenta RP Łuasz Rzepecki, wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha, wiceminister Zdrowia Piotr Bromber, zastępczyni Głównego Inspektora Pracy Małgorzata Dziemińska, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, posłanki Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Magdalena Biejat oraz posłowie Krzysztof Gawkowski, Adrian Zandberg.

Postanowieniami Prezydenta RP za wybitne zasługi w działalności publicznej, społecznej i związkowej odznaczeni zostali:

>>Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – Ryszard  Zbrzyzny (przewodniczący ZZ Pracowników Przemysłu Miedziowego)

>> Złotym Krzyżem Zasługi – Dariusz Potyrała (przewodniczący ZZ Górników w Polsce)

Na bieżąco relację z kongresu można śledzić na stronie OPZZ tutaj

(JK, GN)

Zbliża się X Kongres OPZZ, który dokona wyboru przewodniczącego na kadencję 2022-26