Zbliża się X Kongres OPZZ, który dokona wyboru przewodniczącego na kadencję 2022-26

W dniach 15-16 grudnia 2022 w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się X Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, podczas którego zostanie wybrany przewodniczący OPZZ na kadencję 2022-2026.

– Na ten moment chęć ubiegania się o stanowisko przewodniczącego OPZZ zadeklarowało dwóch kandydatów. Są to obecny przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i obecny wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski – poinformowała w poniedziałek Głos Joanna Zielińska z biura prasowego OPZZ.

Niewykluczone, że pojawią się inni pretendenci do przewodzenia centrali. Wybór przewodniczącego zaplanowano pierwszego dnia kongresu.

Przypomnijmy, że w skład obecnego kierownictwa OPZZ wchodzą przewodniczący oraz wiceprzewodniczący OPZZ. Aktualnie funkcję przewodniczącego OPZZ sprawuje Andrzej Radzikowski.  Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski odpowiedzialny jest za bezpośrednią współpracę z Branżami OPZZ „Oświata i Nauka”.

Funkcję wiceprzewodniczących OPZZ pełnią: Barbara Popielarz – odpowiedzialna za bezpośrednią współpracę z Branżami OPZZ „Górnictwo i Energetyka” oraz „Budownictwo”, Piotr Ostrowski – odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z Branżami OPZZ „Przemysł” oraz „Transport”, Sebastian Koćwin – odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z Branżami OPZZ „Usługi Publiczne” i „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka”.

Do OPZZ należy 86 ogólnokrajowych federacji i jednolitych związków zawodowych oraz kilkaset lokalnych i zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych poprzez Rady Wojewódzkie. OPZZ jest reprezentatywną centralą związkową, której przedstawiciele zasiadają w Radzie Dialogu Społecznego.

Więcej informacji na temat kongresu można znaleźć na stronie OPZZ tutaj

(JK, GN)

Fot: OPZZ

OPZZ i FZZ przeciw naruszaniu zasad dialogu społecznego. Pisma do premiera Morawieckiego

Zakończył się V Kongres Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC)

OPZZ, Komisja Kobiet OPZZ i Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków wspierają akcję protestacyjną ZNP