Zakończył się V Kongres Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC)

Zakończył się V Kongres Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC). Prawie 1000 uczestników z ponad 120 krajów, reprezentujących ponad 200 demokratycznych organizacji pracowniczych wzięło udział w debatach i dyskusjach, aby ukształtować wizję oraz nakreślić kierunek działań światowego ruchu związkowego na kolejne cztery lata. W trwającym pięć dni Kongresie nie zabrakło delegatów z Polski. Wzięli w nim udział Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ; Aneta Trojanowska, wiceprezeska Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz Wiesława Licha, reprezentująca Federację NSZZ Przemysłu Lekkiego.

Głównym celem kongresu było ustalenie globalnej agendy dla związków zawodowych. Debaty koncentrowały się wokół tematu nowej umowy społecznej: miejsca pracy przyjazne dla klimatu, prawa pracowników, sprawiedliwe płace, ochrona socjalna, równość i integracja.

Kongres wydał m.in. oświadczenia dotyczące nowej umowy społecznej oraz przyjął nadzwyczajne rezolucje w sprawie Iranu,  inwazji Rosji na Ukrainę oraz skrajnej prawicy. W sobotę 19.11 z uczestnikami Kongresu połączył się prezydent Joe Biden.

Luca Visentini został wybrany nowym Sekretarzem Generalnym, który poprowadzi ITUC wraz z zastępcami Sekretarza Generalnego: Ericem Mwezi Manzi, Jordanią Ureñą Lorą, Owenem Tudorem oraz przewodnicząca Akiko Gono i wiceprzewodniczącymi Cathy Feingold, Antonio Lisboą.

W ślad za rekomendacją Prezydium OPZZ z 15 listopada wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski został członkiem tytularnym Rady Generalnej ITUC.

To największy sukces Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na poziomie światowym od czasu naszego wstąpienia do ITUC w 2006 roku i dostrzeżenie naszej aktywnej działalności oraz potwierdzenie wysokiej pozycji OPZZ na forum międzynarodowym!”- podkreśla OPZZ na swojej stronie internetowej.

Rada Generalna ITUC to organ wybierany przez Kongres na 4-letnią kadencję. Stanowi on najwyższą władzę wykonawczą organizacji między kongresami. W jej skład wchodzą z urzędu przewodniczący MKZZ, sekretarz generalny MKZZ, zastępcy sekretarza generalnego oraz 70 członków tytularnych z afiliowanych organizacji. Rada liczy w sumie 78 członków i spotyka się co najmniej raz w roku.

Na Kongresie Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych ogłoszono wyniki interenetowego głosowania na najgorszego szefa na świecie.

W tym roku to względne wyróżnienie otrzymał Peter Habblewaite, który jako dyrektor generalny firmy promowej i transportu morskiego P&O Ferries w marcu tego roku zwolnił z dnia na dzień prawie 800 marynarzy i pracowników pomocniczych zatrudnionych na promach i zastąpił ich pracownikami firm zewnętrznych opłacanymi poniżej oficjalnie ustalonej brytyjskiej płacy minimalnej.

W pokonanym polu pozostawił Jeffa Bezosa, szefa Amazona, który w głosowaniu zajął drugie miejsce i trzeciego na podium prezesa australijskich linii lotniczych Qantas Alana Joyce’a.

Więcej informacji na temat kongresu na stronie ITUC tutaj

(JK, GN)

Fot: OPZZ

List Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC) do premiera RP ws. hejtu wobec nauczycieli i ZNP

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. 218 ofiar w Polsce w 2021 roku