Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. 218 ofiar w Polsce w 2021 roku

Dzień 28 kwietnia obchodzony jest jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Ruch związkowy upamiętnia go jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Podczas czwartkowego happeningu pod budynkiem OPZZ zapalono 218 zniczy – w 2021 roku właśnie tyle osób zginęło w Polsce w wyniku wypadków przy pracy.

Jak podaje OPZZ statystyki są alarmujące, a liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Polsce, niestety wciąż rośnie. W 2021 roku wypadkom w pracy uległo ponad 68,7 tys. pracowników tj. o 9,6 proc. więcej niż rok temu. W miejscu pracy zginęło 218 pracowników (w 2020 r. – 189), a ciężkich urazów doznało 374 osoby.

– Te palące się znicze symbolizują tych którzy zginęli w pracy. Dziś także szczególnie pamiętamy o górnikach, którzy zginęli w ostatnich dniach w kopalniach węgla kamiennego ,,Pniówek” i ,,Zofiówka”. Oddajemy cześć ich Pamięci i składamy szczere wyrazy współczucia Ich rodzinom – powiedział. – Praktyka i statystyki pokazują, że w zakładach pracy, gdzie aktywnie działają związki zawodowe i społeczna inspekcja pracy – bezpieczeństwo pracy ma wyższe standardy, a pracownicy są lepiej chronieni. Nadszedł czas na systemową debatę o warunkach pracy w Polsce, zwłaszcza wobec nowych zagrożeń i wyzwań wynikających z postępu technologicznego – mówił Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ.

– Nas związkowców bolą patologie na rynku pracy, które bardzo źle wpływają na bezpieczeństwo pracy. Bez ich likwidacji nie będzie poprawy bezpieczeństwa – podkreślił Andrzej Radzikowski.

„Wzrostowe wskaźniki wypadkowości i ponad 2,5 mln dni niezdolności do pracy – to dla nas wciąż nieakceptowalne statystyki. Dlatego związki zawodowe powinny stale przypominać pracodawcom o ich odpowiedzialności za eliminację zagrożeń w miejscu pracy. Domagajmy się naszego prawa do konsultacji na rzecz prewencji i poprawy warunków pracy! Każdy pracownik ma prawo oczekiwać, że pracodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić mu pracę zdrową i bezpieczną! – czytamy m.in. w apelu OPZZ.

„Rada OPZZ z niepokojem dostrzega, że postęp technologiczny i cyfryzacja procesów pracy spowodowały nasilenie psychospołecznych czynników ryzyka w pracy. Pojawiły się zjawiska dotychczas niespotykane w takiej skali, jak: zatarcie tradycyjnych granic między pracą, a życiem prywatnym, ograniczanie prawa pracownika do bycia offline czy brak interakcji społecznych. Wciąż aktualnymi wyzwaniami są stres w miejscu pracy, zaburzenia mięśniowo – szkieletowe czy zagrożenia biologiczne. To nowe zadania także dla nas – związkowców i Społecznej Inspekcji Pracy, by zmierzyć się z nowymi zagrożeniami świata pracy i podjąć skuteczną prewencję. Dlatego uczyńmy kulturę bezpieczeństwa – naszą wspólną sprawą ! Budujmy ją Razem !” – apeluje OPZZ.

Rada OPZZ przypomina o tegorocznych hasłach obchodów 28 kwietnia, promowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) oraz Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC). Są nimi: ,,Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa” (MOP) oraz ,,Bezpieczeństwo i Zdrowie w Pracy Prawem Fundamentalnym” (ITUC).

Hasła Dnia w 2022 roku podkreślają w szczególności znaczenie uczestnictwa pracowników i akcentują rolę dialogu społecznego w tworzeniu kultury bezpieczeństwa w pracy.

Podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy zwołanego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy stracili życie na stanowiskach pracy w tragicznych wypadkach, do których ostatnio doszło w kopalniach Pniówek i Zofiówka.

Cały apel Rady OPZZ w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Fot: OPZZ

OPZZ i Lewica domagają się zakazu zwalniania związkowców do czasu ogłoszenia wyroku sądu. Jest projekt ustawy