PiS nie chce ustawy ułatwiającej kształcenie dzieci z Ukrainy. Poparł za to projekt pozwalający Czarnkowi wręczać kolejne medale

Nie dla usprawnień w certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego i tak dla medali przyznawanych przez ministra Przemysława Czarnka – sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży podjęła dziś zaskakujące decyzje pokazujące priorytety partii rządzącej

Komisja zajęła się dziś dwoma poselskimi projektami ustaw, nad którymi odbyło się pierwsze czytanie.

Autorką pierwszego z nich jest posłanka KO Joanna Fabisiak. To nowelizacja ustawy o języku polskim zakładająca usprawnienie procedury przyznawania certyfikatów znajomości języka polskiego jako obcego (projekt dostępny TUTAJ). Sprawa jest szczególnie paląca w sytuacji, gdy do szkół w Polsce trafiło już ponad 150 tys. uczniów z Ukrainy.

Znajomość języka polskiego jest też niezbędna ukraińskim nauczycielom, by mogli podjąć pracę w szkole. Oświata rozpaczliwie więc potrzebuje specjalistów do pracy z cudzoziemcami i nauki języka polskiego jako języka obcego.

Obecna procedura zakładała zainteresowanie certyfikatami na poziomie ok. 3 tys. osób rocznie. Po 24 lutego br. wszystko jednak się zmieniło, a według szacunków Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego roczne zapotrzebowanie na certyfikaty wynosi ok. 20 tys. i „wykazuje tendencję rosnącą”. Przeegzaminowanie takiej liczby osób w zaledwie czterech sesjach w ciągu roku nie jest zaś możliwe.

„Rozwiązaniem, które pozwoli na stworzenie wszystkim zainteresowanym możliwość przystąpienia do egzaminu, jest wprowadzenie formy zdalnej” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Wersja on-line egzaminu już została przygotowana, a w połowie 2021 r. z sukcesem przeprowadzono pilotaż projektu. „Wprowadzenie w życie zdalnej formy zdawania egzaminu powstrzymuje tylko brak nowelizacji ustawy, gdyż obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują takiej możliwości” – podkreślili autorzy projektu.

Temu właśnie służy zgłoszony przez posłankę KO projekt nowelizacji ustawy o języku polskim.

Posłowie PiS, którzy stanowią większość w sejmowej komisji, jednak nie zgodzili się z autorami projektu i przegłosowali wniosek o jego odrzucenie.

Posłowie PiS przyjęli za to inny projekt ustawy – zgłoszoną przez ich klub nowelizację ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przyznającą ministrowi edukacji Przemysławowi Czarnkowi prawo do wręczania Medali „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” (projekt dostępny TUTAJ). Medal posiada trzy stopnie – Złoty, Srebrny i Brązowy. Zgodnie z projektem, jedna osoba będzie mogła otrzymać aż trzy medale!

Według autorów projektu, przypadająca w 2023 r. 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika „będzie znakomitą okazją do rozpoczęcia uhonorowywania najwybitniejszych pracowników podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych osób”.

„Nadanie Medalu zostanie potwierdzone wręczeniem właściwej odznaki Medalu i legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

O ile wprowadzenie w życie ustawy ułatwiającej certyfikowanie osób potrafiących uczyć języka polskiego jako języka obcego nie kosztowałoby budżet państwa ani złotówki, to w przypadku projektu przyznającego Czarnkowi prawo do wręczania medalu mowa o poważnych wydatkach.

Tylko w 2022 r. na opracowanie projektu Medalu oraz wykonanie i dostawę 1750 jego sztuk, a także legitymacji i etui zaplanowano aż 400 tys. zł!

(PS, GN)