Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019. Taki był ten rok. Trudny, najtrudniejszy?

W środę zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Uczniowie, nauczyciele i rodzice odetchnęli z ulgą, bo już dawno w oświacie nie działo się tak źle. Co zapamiętamy z tego roku?

1 WRZEŚNIA 2018 R.

Początek roku szkolnego przyniósł wiele niekorzystnych zmian w statusie zawodowym nauczycieli, którym sprzeciwiał się ZNP. Weszły w życie nowe, skomplikowane zasady oceny pracy, ścieżkę awansową MEN wydłużyło z 10 do średnio 15 lat. Nauczyciele kontraktowi stracili dodatek na zagospodarowanie. Szkołę czekał kolejny rok reformy edukacji. W likwidowanych gimnazjach pozostał ostatni rocznik uczniów. W szkołach podstawowych pojawili się ósmoklasiści.

22 WRZEŚNIA 2018 R.

W nowym roku szkolnym Związek kontynuował prowadzoną także w poprzednich miesiącach walkę o wyższe pensje pracowników oświaty. Ponad 10 tys. pracowników oświaty 22 września br. wzięło udział w ogólnopolskiej manifestacji związkowej w Warszawie „Polska Potrzebuje Wyższych Płac!”.

1 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Pod hasłem „ZNP dla Niepodległej” odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego. Obchodziliśmy jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 113. rocznicę powstania Związku. ZNP narodził się 1 października 1905 r. w Pilaszkowie jako konspiracja niepodległościowa. Następnie nauczyciele związkowcy ściśle współpracowali w walce o niepodległość z Józefem Piłsudskim, późniejszym honorowym członkiem Związku.

LISTOPAD 2018 R.

Związek uruchomił 16 listopada ankietę internetową z pytaniem do nauczycieli o to, w jakiej formie protestu chcieliby uczestniczyć. ZNP konsekwentnie zgłaszał postulat wzrostu płac w oświacie o 1 tys. zł, domagał się także pilnego spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim w tej sprawie. Brak reakcji rządzących na żądania nauczycieli nasilał protestacyjne wrzenie w szkołach.

22 LISTOPADA 2018 R.

Sprzeciw środowiska nauczycielskiego doprowadził do wycofania się MEN z części zmian w obowiązujących od 1 września w zasadach oceny pracy nauczyciela. 22 listopada Sejm wykreślił z ustawy obowiązek tworzenia w każdej szkole i placówce odrębnego regulaminu ze specjalnymi wskaźnikami oceny pracy. Było to przyjęcie poprawki, którą ZNP zgłaszał w parlamencie od 2017 r. Uchwalone w listopadzie zmiany weszły w życie 1 stycznia 2019 r.

GRUDZIEŃ 2018 R.

W szkołach trwała akcja „Dbam o zdrowie”. Chorujący nauczyciele już nie chodzili do pracy, tylko szli do lekarzy po zwolnienie. ZNP nie był organizatorem akcji, ale popierał postulaty płacowe protestujących. Minister Anna Zalewska przedstawiła projekt podwyżek w 2019 r. – 5 proc. od stycznia (od 121 do 166 zł brutto). Zarząd Główny ZNP opowiedział się za rozpoczęciem protestu.

1 STYCZNIA 2019 R.

Weszły w życie nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (wzrost o 5 proc.), ale pedagodzy nie zobaczyli od razu większych pieniędzy na kontach z powodu przedłużających się prac nad rozporządzeniem MEN. Podwyżki wypłacono w kolejnych tygodniach z wyrównaniem. ZNP konsekwentnie zgłaszał postulat podwyżek o 1 tys. zł i domagał się rozmów z rządem.

10 STYCZNIA 2019 R.

Po rozmowach płacowych z MEN, które nie przyniosły efektów, Zarząd Główny ZNP podjął uchwałę o wszczęciu sporu zbiorowego w szkołach i placówkach, a dzień później taką samą decyzję podjął Zarząd Krajowy Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata” (FZZ).

4 MARCA 2019 R.

Prezydium ZG ZNP zdecydowało o rozpoczęciu 8 kwietnia br. strajku w oświacie aż do odwołania (po przeprowadzeniu referendów strajkowych).

1-7 KWIETNIA 2019 R.

Trwały rozmowy związki – rząd w ramach Rady Dialogu Społecznego. Rząd nie zgodził się na nowy postulat ZNP i FZZ podwyżki o 30 proc. 5 kwietnia rząd przedstawił szokującą propozycje wzrostu pensum o cztery – sześć godzin tygodniowo w zamian za podwyżki wypłacane do 2023 r. 7 kwietnia oświatowa „S” zawarła własne porozumienie z rządem, godząc się na 9,6 proc. podwyżki od września br. i rezygnując ze swoich postulatów płacowych.

8-26 KWIETNIA 2019 R.

Największy od lat 80. strajk pracowników oświaty objął ok. 80 proc. placówek w kraju. Rząd nie spełnił postulatów płacowych strajkujących, wywierał presję na nauczycieli oraz dokonał ekspresowych zmian w prawie, pozwalających na przeprowadzenie egzaminów mimo strajku (z udziałem osób z zewnątrz).

25 KWIETNIA 2019 R.

Prezydium ZG ZNP zawiesiło strajk od 27 kwietnia br., zastrzegając, że protest trwa aż do skutku i walka się nie kończy. Związek przedstawił „Pakiet wrześniowy” z sześcioma postulatami na rzecz dobrej szkoły.

4 CZERWCA 2019 R.

Anna Zalewska, która w wyborach 26 maja br. zdobyła mandat w PE, została odwołana z MEN. Nowym ministrem edukacji został poseł PiS Dariusz Piontkowski, znany jako twardy zwolennik dotychczasowej polityki MEN.

7 CZERWCA 2019 R.

Pojawił się poselski projekt PiS dotyczący wprowadzenia zobowiązań rządu z 7 kwietnia br., chodzi m.in. o: podwyżki o 9,6 proc. oraz wycofanie zmian w awansie zawodowym i ocenie pracy. Ustawa została uchwalona przez Sejm i przekazana do Senatu. Zmiany mają wejść w życie 1 września br.

19 CZERWCA 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. MEN zmienił wcześniejszy termin zakończenia zajęć przypadający 21 czerwca br.