Podwyżka 2020: ZNP zaapelował do prezydenta o zawetowanie ustawy okołobudżetowej

ZNP chce, by prezydent Andrzej Duda zawetował tzw. ustawę budżetową. W ustawie znalazł się przepis dotyczący podwyższenia nauczycielskich wynagrodzeń od 1 września br. Według Związku, pensje powinny pójść w górę od 1 stycznia 2020

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował do prezydenta Dudy list z wnioskiem o zawetowanie tzw. ustawy okołobudżetowej. W ustawie znalazł się przepis mówiący o 6-procentowej podwyżce dla nauczycieli od 1 września br. Według Związku Nauczycielstwa Polskiego, podwyżka powinna zostać wprowadzona od 1 stycznia br.

Zmierzającą w tę stronę poprawkę do ustawy zaproponował Senat. Zgodnie z nią, nauczyciele otrzymaliby we wrześniu 6-procentową podwyżkę z wyrównaniem właśnie od stycznia br. Niestety Sejm – głosami posłów PiS – odrzucił poprawkę.

Sejm przeciwko podwyżkom dla nauczycieli i większemu ZFŚS

“W związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, Związek Nauczycielstwa Polskiego występuje do Pana Prezydenta o wykorzystanie kompetencji określonej w art. 122 ust. 5 Konstytucji RP i przekazanie ww. ustawy Sejmowi do ponownego rozpatrzenia w zakresie zmiany art. 5. – czytamy w liście ZNP do Prezydenta RP. Przypominamy, że tylko podwyżki od stycznia sprawią, że zadeklarowana przez Ministra Edukacji Narodowej podwyżka osiągnie średnioroczny wskaźnik 6 proc.” – czytamy w liście do prezydenta.

Związek zwrócił uwagę, że wprowadzenie podwyżki z wyrównaniem od 1 września br., zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 5 ustawy okołobudżetowej “nie spełnia tego postulatu”.

Ponadto, zgodnie ustawą Karta Nauczyciela, podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.

“W związku z powyższym uzasadniona jest prośba, aby Sejm RP na wniosek Prezydenta RP dokonał ponownej analizy art. 5 ustawy okołobudżetowej, zmieniając jego treść w taki sposób, aby wyrównanie podwyżki wynagrodzeń następowało od 1 stycznia 2020 r., tym bardziej, że Senat RP rekomendował Sejmowi przyjęcie poprawki tej treści – piszemy w liście do prezydenta Andrzeja Dudy” – czytamy w liście.

(PS, GN)