Podwyżki dla nauczycieli w Sejmie. Jaką decyzję podjęli posłowie? Podajemy wyniki głosowania…

Niestety! Większością głosów Zjednoczonej Prawicy Sejm odrzucił poprawkę do ustawy budżetowej gwarantującą nauczycielom znaczne podwyżki. To oznacza, że w 2023 r. ta grupa zawodowa może liczyć na wzrost wynagrodzenia jedynie o 7,8 proc., czyli dużo poniżej inflacji.

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy budżetowej na ten rok, który wprowadził do niej 77 poprawek. Wśród rozpatrywanych poprawek znalazła się poprawka znacząco zwiększająca wynagrodzenia nauczycieli.

Przypomnijmy – wcześniej Sejm uchwalił podwyżkę jedynie w wysokości 7,8 proc. od stycznia 2023 r. To oznacza, że wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego zwiększy się o 326 zł brutto. I taka właśnie podwyżka znalazła się w ustawie budżetowej. Ale Senat postanowił zwiększyć kwotę podwyżki.

„Tak się szanuje wykształcenie”. Nauczyciele komentują “podwyżki”, które proponuje MEiN

Poprawka senacka – zgłoszona na wniosek ZNP – zakładała zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli o 25,3 proc., tj. do 4432,15 zł. Po uwzględnieniu ubiegłorocznej podwyżki w wysokości 4,4 proc. od maja, oznaczałoby to wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 22,5 proc.

Dziś kwota bazowa wynosi 3537 zł. W ustawie budżetowej przyjętej przez rząd i Sejm zwiększono ją 3981 zł, co uwzględniało jedynie ubiegłoroczną podwyżkę w wysokości 4,4 proc., podwyżkę 8-10 proc. od września 2022 r. dla nauczycieli początkujących oraz podwyżkę od 1 stycznia 2023 r. dla wszystkich nauczycieli w wysokości 7,8 proc. W wersji senackie kwota bazowa miała wynosić – powtórzmy – 4432,15 zł.

Niestety poprawka Senatu została w czwartek wieczorem odrzucona przez większość posłów (głównie ze Zjednoczonej Prawicy). Za jej odrzuceniem głosowało 231 posłów, 211 było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu.

Oto wyniki głosowania:

Za odrzuceniem głosowało 225 posłów klubu PiS, 1 z Konfederacji (Dobromir Sośnierz), 2 z Kukiz’15 (Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk), 2 z koła Polskie Sprawy (Zbigniew Girzyński i Andrzej Sośnierz) oraz 1 poseł niezrzeszony (Łukasz Mejza).

Szczegółowe (imienne) wyniki głosowania dostępne są TUTAJ.

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2023 wydatki budżetu wyniosą 672,7 mld zł, dochody 604,7 mld zł, a deficyt budżetu nie może być większy niż 68 mld zł. Wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej określono na 7,8 proc., a świadczeń emerytalno-rentowych na 13,8 proc. Zaplanowano także wzrost wydatków na obronność – do 3 proc. PKB. Tegoroczny budżet na obronę narodową ma wynieść blisko 100 mld zł oraz 30-40 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

(PS, GN)