Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oferuje pro-bono wsparcie prawne dla nauczycielek i nauczycieli

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego wystąpiło do ZNP z inicjatywą prawnego wsparcia nauczycieli i nauczycielek doświadczających dyskryminacji ze względu na swój światopogląd w miejscu pracy, w związku z protestami po rozstrzygnięciu tzw. Trybunału Konstytucyjnego.

PTA stworzyło grupę prawniczek i prawników gotowych wspierać środowisko nauczycielskie pro bono. Pomagają udzielając porad prawnych oraz wspierając w postępowaniach dyscyplinarnych, karnych, jak również w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za dyskryminację poprzez zwolnienie z pracy, pogorszenie warunków pracy i płacy, zablokowanie dostępu do awansu bądź szkoleń podnoszących kwalifikacje, a także za inne formy szykanowania i upokarzania w miejscu pracy.

„Inicjatywę popiera i rekomenduje Związek Nauczycielstwa Polskiego” – czytamy na stronie internetowej Związku.

Więcej informacji można znaleźć m.in. na Facebooku.

(JK, GN)

Fot: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego/Facebook

ZNP: Nie damy się zastraszyć! Związek odpowiada na ostatnie wypowiedzi i wpisy przedstawicieli MEN

Dyrektorka poszła na protest. Kurator pisze w jej sprawie do ministra