Pomoc w nauce online. Internetowy serwis exeBook dostępny nieodpłatnie dla wszystkich szkół

Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Polskie Biuro ECDL podjęły decyzję o nieodpłatnym udostępnieniu serwisu exeBook – zbioru zadań, testów i ćwiczeń wspomagających naukę informatyki online.

„Decyzja o udostępnieniu szkołom nieodpłatnie serwisu exeBook to odpowiedź na rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 20 marca br. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty” – czytamy w specjalnym komunikacie PTI i Polskiego Biura ECDL.

Serwis jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych szkół mających uprawnienia szkoły publicznej. „exeBook stanowi pomoc i jest uzupełnieniem do programu informatyki w edukacji szkolnej. W celu uzyskania dostępu do serwisu prosimy zainteresowane szkoły o wypełnienie i przesłanie formularza znajdującego się na stronie https:// exebook.pl/spv-register.php” – czytamy w komunikacie.

W związku z epidemią koronawirusa Polskie Towarzystwo Informatyczne otworzyło możliwość bezpłatnego korzystania z…

Opublikowany przez ECDL Polska Środa, 8 kwietnia 2020

Materiał został podzielony na odrębne zagadnienia w postaci 10 modułów, składających się wyłącznie z zadań, ćwiczeń i testów. Jak informują przedstawiciele PTI i Polskiego Biura ECDL, dobór zadań i kolejność ich realizacji jest niezależna, zatem uruchomienie nowego modułu nie jest uwarunkowane ukończeniem poprzedniego zestawu.

„Z doświadczenia autorów tego narzędzia wynika, że wielu nauczycieli  realizuje podstawę programową w oparciu o przygotowane własne zadania i ćwiczenia lub narzędzia dostępne w sieci. Mamy nadzieję, że ten uporządkowany zbiór zasobów pozwoli na uzupełnienie  dotychczas stosowanych pomocy dydaktycznych i urozmaici prowadzenie ćwiczeń podczas zajęć stacjonarnych i zdalnych” – stwierdzono w komunikacie przesłanym redakcji Głosu.

Przedstawiciele PTI informują, że dla nauczycieli i uczniów/studentów pracujących z podręcznikiem zasoby exeBook będą stanowiły dodatkowe zadania i ćwiczenia do wyboru, które – wykonane w sposób zaproponowany przez autorów – pozwolą skutecznie opanować umiejętności konieczne do przystąpienia do egzaminu ECDL i uzyskania europejskiego certyfikatu potwierdzającego umiejętności komputerowe.

Warto podkreślić, że autorzy poszczególnych modułów zadbali o różnorodność proponowanych aktywności, wielostopniowość, a także kompleksowość ujęcia tematu, tak aby uczeń na podstawie zadań mógł samodzielnie rozpocząć pracę z modułem od poziomu „zerowego”.

Pierwotnie materiał stanowił wsparcie dla jednostek oświatowych uczestniczących w programie „Klasa z ECDL” prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Więcej informacji na stronie PTI i exeBook.

(GN)