Pomorze: 18 proc. podwyżki dla administracji i obsługi w placówkach samorządu województwa. „Środki zostały zabezpieczone”

„W imieniu okręgu pomorskiego ZNP serdecznie dziękuję za zabezpieczenie środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego , średnio o 18% w budżecie na rok 2022” – napisała na Facebooku Elżbieta Markowska, prezes Okręgu Pomorskiego ZNP i zamieściła na dowód screen pisma od marszałka województwa Mieczysława Struka.

W piśmie do prezes Okręgu Pomorskiego ZNP marszałek Struk poinformował o zabezpieczeniu środków na podwyżki dla administracji i obsługi w 2022 roku. Całe pismo znajduje się tutaj.

Budżet województwa pomorskiego na 2022 został przyjęty 20 grudnia.  Jak czytamy na stronie urzędu marszałkowskiego zgodnie z założeniami dochody budżetu województwa w 2022 roku wyniosą 1 264 mln zł. Z kolei w przyszłym roku wydatki wyniosą 1 331 mln zł zł. Deficyt budżetowy wyniesie 67 mln zł.

Największa kwotę w wydatkach budżetu stanowić będą wydatki na organizację transportu w województwie. Chodzi tu zarówno o przewozy kolejowe, jak i infrastrukturę drogową. Na te cele wydanych będzie 527 mln zł. Z kolei na ochronę zdrowia, politykę społeczną i rodzinną przeznaczonych będzie 252 mln zł. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z budżetu województwa otrzyma ok 151 mln zł.

Za przyjęciem budżetu głosowało 22 radnych. 10 przedstawicieli opozycyjnego klubu PiS wstrzymało się od głosu.

Urząd Marszałkowski chwali się też na stronie Warto inwestycjami w rozwój edukacji przedszkolnej. „Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w programie regionalnym. Umożliwią one wybór kolejnych projektów, dzięki którym w całym regionie powstaną nowe miejsca dla setek przedszkolaków. Wsparcie uzyskają także ich wychowawcy” – poinformowano.

(JK, GN)

Pomorska Rada Oświatowa apeluje do ministra edukacji o pilne podwyżki dla nauczycieli