Ponad 850 uniwersytetów i krajowych konferencji rektorów z 48 krajów Europy potępiło agresję Rosji na Ukrainę

„W obliczu inwazji na Ukrainę przez Federację Rosyjską, Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA), reprezentujące ponad 850 uniwersytetów i krajowych konferencji rektorów w 48 krajach europejskich, solidaryzuje się ze studentami i pracownikami uczelni Ukrainy oraz całą ludnością tego kraju” – napisano m.in. w specjalnym stanowisku.

„Stowarzyszenie z całą mocą potępia tę agresję, jest w pełni zaangażowane w pokojową współpracę, wzajemne zrozumienie i tolerancję ponad podziałami i mimo obecnej sytuacji ma nadzieję na refleksję, powściągliwość i szybkie zakończenie kryzysu”  – podkreślono.

Aby wesprzeć Ukrainę, EUA:

>>Wzywa swoich członków i całe środowisko akademickie do czynienia wszystkiego co w ich mocy w celu potępienia wojny i domagania się jej zakończenia oraz do zapewnienia wszelkiej pomocy społecznościom uniwersyteckim i wszystkich osobom dotkniętych tym konfliktem.

>> Zobowiązuje się do nieustannej współpracy z ukraińskimi uniwersytetami – członkami EUA w celu ustalenia ich potrzeb w zakresie wsparcia; wszelkiej pomocy ukraińskim uniwersytetom i tym członkom rosyjskiej społeczności akademickiej, którzy sprzeciwiają się agresji, jak również wspierającemu je całemu europejskiemu sektorowi szkolnictwa wyższego poprzez monitorowanie i rozpowszechnianie konkretnych systemów wsparcia i kluczowych informacji oraz inne stosowne działania.

>> Zwoła krajowe konferencje rektorów, aby ustalić jak najlepiej współpracować na rzecz wsparcia ukraińskich członków EUA, we współpracy z takimi organizacjami jak Scholars at Risk i Magna Charta Observatory.

>> Zaprzestanie na chwilę obecną kontaktu i współpracy ze wszystkimi centralnymi instytucjami rządu Federacji Rosyjskiej oraz każdego innego kraju, który aktywnie wspiera rosyjska inwazję na Ukrainę i wzywa swoich członków do rozważenia podobnych działań.

>>  Rekomenduje, aby liderzy uczelni członkowskich EUA i krajowych konferencji rektorów sprawdzili i upewnili się, że nawiążą współpracę wyłącznie z tymi organizacjami rosyjskimi, których działalność jednoznacznie oparta jest na wspólnych europejskich wartościach.

>> Dostrzega, że wiele partnerstw edukacyjnych i badawczych opiera się na kontaktach miedzy naukowcami i zauważa, że wielu rosyjskich naukowców, podejmując wielkie ryzyko osobiste, publicznie skrytykowało inwazję, jednak doradza swoim uniwersytetom członkowskim, aby w każdym przypadku upewniły się, że kontynuacja współpracy jest w chwili obecnej właściwa biorąc przy tym pod uwagę wytyczne polityki na szczeblu krajowym i europejskim.

>> Będzie nieustannie przypominać swoim rosyjskim członkom i członkom reprezentującym kraje popierające rosyjską agresję podstawowe wartości europejskie EUA i Magna Charta Universitatum.

(GN)

KRASP apeluje o zaprzestanie współpracy z organizacjami wspierającymi rosyjską inwazję