KRASP apeluje o zaprzestanie współpracy z organizacjami wspierającymi rosyjską inwazję

O zaprzestanie współpracy z jakąkolwiek organizacją rządową Federacji Rosyjskiej lub innego kraju, który wspiera rosyjską inwazję na Ukrainę, apeluje polskie środowisko akademickie. „Współpraca naukowa nie może służyć wspieraniu działań militarnych krajów, które zagrażają innym państwom” – czytamy m.in. w apelu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) skierowanym  do środowisk akademickich i elit intelektualnych.

„W imieniu instytucji przedstawicielskich nauki i szkolnictwa wyższego oraz podpisanych instytucji nauki apelujemy do środowisk akademickich i elit intelektualnych o podjęcie wszelkich działań zmierzających do pokojowego zakończenia eskalującej agresji militarnej na Ukrainie” –  napisano m.in. w apelu.

Sygnatariusze wyrazili szacunek i wsparcie dla godnej naśladowania postawy uczestników protestów pokojowych oraz sygnatariuszy opublikowanego 24 lutego 2022 roku „Listu otwartego rosyjskich naukowców i dziennikarzy naukowych przeciwko wojnie z Ukrainą”

Napisano również, że międzynarodowa współpraca naukowa powinna być globalna i apolityczna. „Nie może zatem służyć wspieraniu działań militarnych krajów, które zagrażają bytowi niezależnych państw. Apelujemy zatem do polskiego środowiska naukowego, polskich uczelni i jednostek Polskiej Akademii Nauk o zaprzestanie współpracy z jakąkolwiek organizacją rządową Federacji Rosyjskiej lub innego kraju, który wspiera rosyjską inwazję na Ukrainę, zapewniając jednocześnie o naszym poparciu i pomocy dla tych naukowców i członków rosyjskiej społeczności akademickiej, którzy sprzeciwiają się tej agresji” – czytamy w dokumencie.

Jak podkreśla KRASP niezbędnym warunkiem kontynuowania współpracy środowisk naukowych musi być wzajemne zaufanie, szanowanie wartości akademickich oraz pokojowe wykorzystanie wyników wspólnych badań, a także jednoznaczne uznanie suwerenności oraz integralności terytorialnej Ukrainy.

Apel podpisali:

  • prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  • prof. Marcin Pałys, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk
  • prof. Dariusz Surowik, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
  • prof. Waldemar Tłokiński, przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
  • dr Igor Kilanowski, przewodniczący Rady Młodych Naukowców
  • Jarosław Olszewski, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
  • Mateusz Grochowski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP
  • dr Jacek Kolanowski, przewodniczący Akademii Młodych Uczonych

(JK, GN)

Fot: pan.gov.pl

MEiN zrywa kontakty z rosyjskim odpowiednikiem. „Bandycka polityka, bandyckiego państwa”

Środowisko akademickie apeluje o pomoc dla naukowców z Ukrainy