Powstaną „akademie praktyczne” i Akademia Zamojska. Posłowie odrzucili sprzeciw Senatu

Sejm odrzucił w środę sprzeciw Senatu wobec nowelizacji dotyczącej uczelni zawodowych. Przepisy zmienionej ustawy zakładają m.in. umożliwienie szkole wyższej – mającej status uczelni zawodowej i spełniającej określone warunki – używania w swojej nazwie określenia „akademia nauk stosowanych”. Posłowie odrzucili też w środę uchwałę Senatu o braku zgody na utworzenie Akademii Zamojskiej. Oznacza to, że uczelnia powstanie. Ma być oparta na istniejącej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, a pierwszego rektora powoła minister edukacji i nauki.

Za odrzuceniem uchwały Senatu ws. „akademii praktycznych” głosowało 239 posłów, 93 było przeciw, 123 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Senat powiedział się za odrzuceniem tej nowelizacji w całości, wskazując między innymi, że zmiana nazwy uczelni nie przyczyni się w dłuższej perspektywie do zmian w kształceniu. Z kolei według resortu edukacji i nauki możliwość wyróżnienia uczelni zawodowych wzmocni ich pozycję na rynku edukacyjnym i przyczyni się do pozytywnego odbioru w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Sejm odrzucił też w środę uchwałę Senatu, który nie wyraził zgody na utworzenie Akademii Zamojskiej. Nowe przepisy przewidują, że uczelnia ma być oparta na istniejącej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu i że pierwszego rektora powoła minister edukacji i nauki. Ustawę o utworzeniu Akademii Zamojskiej przygotowała grupa posłów PiS i Kukiz’15. Wśród jej autorów znalazł się również minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. MEiN nie zgłosiło uwag do ustawy.

Za odrzuceniem sprzeciwu Senatu w tej sprawie głosowało 234 posłów, 219 było przeciwko, a jeden wstrzymał się od głosu.

Teraz ustawy trafią do podpisu prezydenta.

(JK, GN)

Senat odrzucił ustawę o „akademiach praktycznych” oraz ustawę Czarnka o utworzeniu Akademii Zamojskiej