Senat odrzucił ustawę o „akademiach praktycznych” oraz ustawę Czarnka o utworzeniu Akademii Zamojskiej

Senat odrzucił w piątek nowelizację ustawy dotyczącą uczelni zawodowych. Zakłada ona m.in. umożliwienie szkole wyższej – mającej status uczelni zawodowej i spełniającej określone warunki używania w swojej nazwie określenia “akademia nauk stosowanych”. Senatorowie odrzucili też  ustawę o utworzeniu Akademii Zamojskiej w Zamościu w oparciu o istniejącą Uczelnię Państwową im. Szymona Szymonowica.

Za odrzuceniem nowelizacji opowiedziało się 50 senatorów, 45 było przeciw. Trzech senatorów wstrzymało się od głosu.

Nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotował resort edukacji i nauki. Umożliwia ona uczelni mającej status uczelni zawodowej i spełniającej określone warunki używanie w swojej nazwie wyrazów “akademia nauk stosowanych”. Teraz nowelizacja trafi ponownie do Sejmu.

Senat odrzucił też w piątek ustawę o utworzeniu Akademii Zamojskiej w Zamościu, opartej na istniejącej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Zakłada ona m.in. to, że pierwszego rektora powoła minister edukacji i nauki. Ustawę o utworzeniu Akademii Zamojskiej przygotowała grupa posłów PiS i Kukiz’15. Wśród jej autorów znalazł się również minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Za odrzuceniem jej w całości opowiedziało się 52 senatorów, 38 było przeciwko temu wnioskowi. Ośmiu senatorów wstrzymało się od głosu.

Pracownicy zatrudnieni na uczelni staną się pracownikami akademii, jednak – jak wynika z ustawy – stosunki pracy z tymi pracownikami wygasną po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy, albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy. To właśnie te zapisy wzbudziły największy sprzeciw wśród senatorów opozycji.

“Reaktywowana uczelnia powinna w czasach współczesnych spełniać misję, która przez ponad dwa wieki formowała elity narodu polskiego w duchu zasad pietas literata, Deo et Patriae, misję, wyrażoną w dewizie: BÓG HONOR OJCZYZNA, a spełnianą przez Akademię Zamojską” – podkreślono w uzasadnieniu ustawy.

Teraz ustawy trafią z powrotem do Sejmu.

(JK, GN)

Fot: Senat

“Akademie praktyczne” pod znakiem zapytania. Senatorowie chcą odrzucenia zmian w ustawie o uczelniach zawodowych