“Akademie praktyczne” pod znakiem zapytania. Senatorowie chcą odrzucenia zmian w ustawie o uczelniach zawodowych

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu będzie rekomendowała Senatowi odrzucenie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i ustawy, która zakłada m.in. umożliwienie uczelni mającej status uczelni zawodowej i spełniającej określone warunki używania w swojej nazwie określenia “akademia nauk stosowanych”.

Nowelizację ustawy przygotowało MEiN. Zgodnie z nią uczelnie, które spełniać będą określone kryteria, będą miały też możliwość prowadzenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności posiadania porozumienia o współpracy przy prowadzeniu tych studiów, zawartego z uczelnią mającą osiągnięcia w działalności naukowej w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek tych studiów.

Wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki tłumaczył, że założeniem nowelizacji jest wyróżnienie tych uczelni zawodowych, które spełniają określone warunki; uczelnia zawodowa będzie mogła uzyskać pozwolenie na prowadzenie studiów bez konieczności zawarcia porozumienia, jeżeli m.in. w okresie dwóch lat akademickich poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek, liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego ponad 50 proc. studentów kształci się na studiach stacjonarnych i co najmniej 50 proc. nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

Komisja przychyliła się do wniosku senatora Bogdana Zdrojewskiego z PO o negatywne zaopiniowanie nowelizacji. Senator powiedział, że prawdopodobnie intencje tej ustawy można byłoby ocenić pozytywnie, natomiast rezultat jest niezgodny z intencją.

Zdaniem senatora jest to nieodpowiedni czas na jej wprowadzanie. – Ten szczególny moment, właśnie po pandemii, czy w czasie pandemii, nastraja mnie raczej pesymistycznie jeżeli chodzi o propozycje rozwiązań – stwierdził Zdrojewski. Podkreślił też, że zapoznał się z negatywną opinią szkół artystycznych na temat nowelizacji. – Wydaje się, że takie ustawy muszą powstawać w zgodzie z środowiskiem akademickim, szanując oczywiście ich autonomię, ale przede wszystkim dostrzegając ewentualne skutki takiego, a nie innego przedłożenia prawnego – mówił Zdrojewski.

W jego ocenie rezultatem wprowadzenia zmian będzie oznaczało raczej równanie w dół i spowoduje zepchnięcie szkolnictwa wyższego na niższy poziom.

(JK, GN)

Fot: Senat

MEiN chce powołać “akademie praktyczne” i ułatwić im kształcenie nauczycieli