Poza próg mieszkania tylko w maseczce. Już od czwartku 16 kwietnia br.

Od 16 kwietnia br. swój dom lub mieszkanie będzie można opuścić wyłącznie w maseczce lub w odzieży zakrywającej usta i nos – tak zakłada nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Z 11 do 19 kwietnia przedłużono zakaz przemieszczania się po terenie całego kraju. Wprowadzono tu jednak cztery wyjątki:
* wykonywanie czynności zawodowych lub zadań służbowych albo też pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy w gospodarstwie rolnym, a także zakupu towarów i usług związanych z tą działalnością
* zaspokajanie “niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej (…), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych”. To bardzo pojemny punkt zawierający zarówno m.in. wyjście do sklepu, czy spacer z psem
* wolontariat w związku z przeciwdziałania skutkom koronawirusa
* sprawowanie lub uczestniczenie w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych

Podczas przemieszczania się w wymienionych wyżej przypadkach należy stosować się do określonych rozporządzeniem reguł. Osoby przemieszczające się pieszo muszą zachować od siebie dystans wynoszący minimum 2 metry. Do tego wymogu nie muszą się jednak stosować osoby, którym towarzyszy dziecko do ukończenia 13. roku życia lub osoba z niepełnosprawnością. W środkach publicznego transportu zbiorowego, a także pojazdach prywatnych dostosowanych do przewożenia więcej niż 9 osób będzie się mogło znajdować jedynie tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących.

Do dnia 19 kwietnia 2020 r. przemieszczanie się małoletniego jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu. To oznacza obowiązek zakrywania twarzy m.in. w miejscu pracy czy podczas odwiedzin u swoich bliskich.

Ale uwaga, rząd chce wprowadzić wyjątki od tej zasady:

Zakrywanie ust i nosa – rząd wprowadza wyjątki

Do 19 kwietnia zakazano działalności:
* restauracji, barów, pubów, kawiarni – za wyjątkiem przygotowywania posiłków na wynos
* targów, wystaw, kongresów, konferencji
* organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych
* organizatorów imprez sportowych, a także klubów tanecznych, klubów nocnych, basenów, siłowni, klubów fitness
* kin
* kasyn
* salonów fryzjerskich i kosmetycznych
* salonów tatuażu i piercingu
* miejsc służących poprawie kondycji fizycznej
* hoteli i firm organizujących wycieczki turystyczne. Hotele będą mogły jednak przyjmować osoby objęte kwarantanną lub izolacją, lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, laborantów, a także osoby w podróży służbowej
* bibliotek, archiwów, muzeów
* organizatorów kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego – za wyjątkiem jednak czynności lub obrzędów religijnych, w których uczestniczy 5 uczestników (oprócz osób sprawujących kult religijny). Od 20 kwietnia w nabożeństwach i obrzędach religijnych będzie mogło brać udział do 50 osób
* galerii handlowych, za wyjątkiem najemców sprzedających żywność, kosmetyki, artykuły toaletowe, środki czystości, wyroby medyczne, gazety, artykuły budowlane lub remontowe (oprócz weekendów, gdy sklepy te będą musiały być zamknięte), artykuły dla zwierząt domowych, paliwa oraz aptek. W galeriach handlowych będą też mogły funkcjonować banki, kliniki, punkty pocztowe, punkty ubezpieczeniowe, pralnie oraz firmy świadczące katering.

Do 19 kwietnia br. w obiektach handlowych lub usługowych w tym samym czasie nie może przebywać więcej niż 3 osoby na jedną kasę, na targowiskach – 3 osoby na stragan, a w punktach pocztowych – 2 na jedno stanowisko obsługi.

Codziennie w godz. 10.00-12.00 zakupy w sklepach będą mogły robić wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia. Klienci sklepów i targowisk muszą używać jednorazowe rękawiczki, które powinny zapewnić sklepy (podobnie jak obowiązkowe środki do dezynfekcji rąk). Po obsłużeniu każdego klienta pracownicy sklepów będą musieli dokonać dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego.

Do 19 kwietnia podczas zakupów należy nosić rękawiczki jednorazowe. Wszystkie zakłady pracy muszą natomiast zapewnić pracownikom jednorazowe rękawiczki lub środki do dezynfekcji rąk. Muszą też tak zorganizować pracę, by odległość między stanowiskami pracy wynosiła co najmniej 1,5 metra.

Do odwołania nie wolno organizować imprez, spotkań i zebrań – z wyjątkiem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi. Zakaz ten nie dotyczy spotkań i zebrań służbowych albo związanych z prowadzeniem gospodarstwa lub działalności gospodarczej.

To nie koniec zakazów. Do 19 kwietnia nie wolno korzystać z pełniących funkcje publiczne terenów zielonych, w szczególności parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych, ogrodów jordanowskich, ogrodów zabytkowych i plaż. Jak również pełniących funkcje publiczne terenów leśnych, w szczególności: parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Rozporządzenie dostępne jest TUTAJ

(PS, GN)