Zakrywanie ust i nosa – rząd wprowadza wyjątki

Osoby mające trudności w oddychaniu zostaną zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa – tak zakłada przedstawiony przez rząd projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Choć kolejne restrykcje związane z koronawirusem zostały przez rząd opublikowane w specjalnym rozporządzeniu niedawno, bo 10 kwietnia br., to już rząd zaproponował poprawki do swoich ostatnich rozwiązań. Chodzi o regulacje dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa, które mają obowiązywać od czwartku 16 kwietnia br.

W rozporządzeniu z 10 kwietnia zapisano, że do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania “poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu”. To oznacza obowiązek zakrywania twarzy m.in. w miejscu pracy czy podczas odwiedzin u swoich bliskich.

Poza próg mieszkania tylko w maseczce

Zapis ten wywołał wiele kontrowersji. Zwracano uwagę m.in. na fakt, że obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczyłby np. kierowców poruszających się pojedynczo samochodem.

Dlatego przepis ten ma się zmienić, a rząd chce wprowadzić kilka wyjątków.

I tak – od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania na wszystkich ma zostać nałożony obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w samochodach, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach;
3) na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż;
4) w lesie, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Z obowiązku zwolnione zostaną osoby:
1) poruszające się wspólnie samochodem z osobami, z którymi mieszkają lub gospodarują;
2) dzieci poniżej 2 lat;
3) osoby, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu albo niezdolne do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

W przypadku legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy do tego uprawnione (np. policję), funkcjonariusze będą mogli żądać odkrycia ust i nosa.

(PS, GN)