Prezes ZNP: Dobrego i bezpiecznego nowego roku szkolnego oraz jak najwięcej lekcji w formie stacjonarnej!

Życzę Wam dużo zdrowia i bezpiecznych warunków pracy. Pragnę Was również zachęcić do społecznej aktywności i udziału w obywatelskich akcjach na rzecz dobrej edukacji i wysokiego statusu zawodowego nauczycieli – napisał prezes ZNP Sławomir Broniarz w liście do nauczycieli i pracowników oświaty z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Jak zauważył prezes Związku, nowy rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się w poczuciu niepewności i niewiedzy, co przyniesie przyszłość i jak będzie wyglądała czwarta fala pandemii koronawirusa. “Mam jednak nadzieję, że mimo tych trudności, jak najwięcej zajęć będzie mogło odbyć się w formie stacjonarnej” – stwierdził prezes ZNP.

“Życzę Wam dużo zdrowia i bezpiecznych warunków pracy. Pragnę Was również zachęcić do społecznej aktywności i udziału w obywatelskich akcjach na rzecz dobrej edukacji i wysokiego statusu zawodowego nauczycieli”.

Sławomir Broniarz zapewnił, że ZNP będzie konsekwentnie upominał się o prawa pracownicze i godność nauczycieli. Przypomniał, że pod koniec sierpnia Związek rozpoczął zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą “Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” zapewniającą nauczycielom stały wzrost wynagrodzeń nauczycieli i powiązanie ich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Wyższe pensje nauczycieli – obywatelska inicjatywa ustawodawcza zarejestrowana! Trwa zbiórka podpisów!

“Do końca października br. musimy zebrać pod obywatelskim projektem co najmniej 100 tys. podpisów. Jest to konieczne, by naszą inicjatywą mógł zająć się Sejm. Liczymy na Wasze wsparcie – podpisujcie się pod projektem i zachęcajcie do tego swoich znajomych! Wzrost płac jest konieczny, zróbmy to wspólnie!” – czytamy w liście.

Z drugiej strony, MEiN przygotowało projekt radykalnych zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych (lex Czarnek), a nowe przepisy mogą zostać uchwalone w Sejmie już we wrześniu.

“Rząd chce odebrać rodzicom i samorządom lokalnym wpływ na szkoły. Poddać dyrektorów i nauczycieli bezpośredniej ministerialnej kontroli. Grozi nam to, że władza będzie karać za niezależność, samodzielność, twórcze i krytyczne myślenie. Uważamy, że te zmiany są niekorzystne, również dla uczniów i rodziców, ponieważ ograniczą autonomię dyrektorów i nauczycieli, pogłębią kryzys kadrowy w oświacie, podporządkują szkoły i placówki oraz sam proces kształcenia kuratorom oświaty” – zauważył Sławomir Broniarz.

ZNP oczekuje też od rządu przygotowanie “kompleksowego programu dotyczącego bezpiecznego funkcjonowania oświaty w nowym roku szkolnym” obejmującego m.in. finansowe wsparcie dla samorządów i szkół, dostosowanie podstawy programowej do możliwości uczniów, zapewnienie uczniom profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wyposażenie szkół i nauczycieli w sprzęt oraz szybki internet niezbędny do pracy zdalnej.

List w całości dostępny jest TUTAJ  oraz poniżej…

(PS, GN)

Ankieta Głosu. Wracamy z niepokojem – 47 proc. głosujących nauczycieli przejmuje się zmianami w oświacie…

Dobrego i bezpiecznego nowego roku szkolnego oraz jak najwięcej lekcji w formie stacjonarnej!

List prezesa ZNP z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty!

Rozpoczynamy nowy rok szkolny w poczuciu niepewności, nie wiedząc co przyniesie przyszłość i z jakimi wyzwaniami będziemy się mierzyć w związku z czwartą falą pandemii koronawirusa. Mam jednak nadzieję, że mimo tych trudności, jak najwięcej zajęć będzie mogło odbyć się w formie stacjonarnej. Życzę Wam dużo zdrowia i bezpiecznych warunków pracy. Pragnę Was również zachęcić do społecznej aktywności i udziału w obywatelskich akcjach na rzecz dobrej edukacji i wysokiego statusu zawodowego nauczycieli.

Jako związek zawodowy konsekwentnie upominamy się o prawa pracownicze i godność nauczycieli. Także o godność w wymiarze finansowym. Pod koniec sierpnia br. Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął zbieranie podpisów poparcia dla obywatelskiej inicjatywy „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”. W ramach tej inicjatywy przygotowaliśmy projekt ustawy, która ma zagwarantować stały wzrost wynagrodzeń nauczycieli, odpowiadający rozwojowi gospodarczemu kraju i rosnącemu PKB. Nasza propozycja polega na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju, bo nauczyciele nie mogą zarabiać, tak jak dziś, na poziomie płacy minimalnej.

Do końca października br. musimy zebrać pod obywatelskim projektem co najmniej 100 tys. podpisów. Jest to konieczne, by naszą inicjatywą mógł zająć się Sejm. Liczymy na Wasze wsparcie – podpisujcie się pod projektem i zachęcajcie do tego swoich znajomych! Wzrost płac jest konieczny, zróbmy to wspólnie!

To nie jedyna sprawa, która wymaga Waszego zaangażowania. W czasie wakacji MEiN opublikowało projekt radykalnych zmian w funkcjonowania szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Nowe przepisy mogą zostać uchwalone przez Sejm już we wrześniu! Rząd chce odebrać rodzicom i samorządom lokalnym wpływ na szkoły. Poddać dyrektorów i nauczycieli bezpośredniej ministerialnej kontroli. Grozi nam to, że władza będzie karać za niezależność, samodzielność, twórcze i krytyczne myślenie. Uważamy, że te zmiany są niekorzystne, również dla uczniów i rodziców, ponieważ ograniczą autonomię dyrektorów i nauczycieli, pogłębią kryzys kadrowy w oświacie, podporządkują szkoły i placówki oraz sam proces kształcenia kuratorom oświaty.

Forsowane przez MEiN zmiany w oświacie, określane jako lex Czarnek, wzbudzają sprzeciw licznych środowisk związanych z oświatą. Skupiają się one wokół akcji społecznej „Wolna szkoła”, której symbolem jest czerwona ekierka. Zainteresujmy tymi zmianami rodziców, zanim będzie za późno! Wyraźmy swój sprzeciw wobec planowanych zmian! Więcej informacji o tym, jak można się włączyć w akcję sprzeciwu znajduje się na stronie: https://www.wolnaszkola.org

Nowy rok szkolny będzie także trudny z powodu zapowiadanej czwartej fali pandemii. Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje od rządu:

  • konkretnych rozwiązań służących całej społeczności oświatowej,
  • finansowego wsparcia samorządów w zapewnieniu bezpiecznej nauki i pracy w placówkach oświatowych w czasie czwartej fali pandemii,
  • dostosowania podstawy programowej do rzeczywistych potrzeb i możliwości uczniów po roku zdalnej nauki (czyli odchudzenia podstawy),
  • poprawy dostępu uczniów do pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez m.in. obowiązek zatrudnienia psychologa i pedagoga w każdej szkole,
  • wprowadzenia norm prawnych regulujących pracę zdalną nauczycieli,
  • wyposażenia wszystkich placówek w szybki internet i sprzęt niezbędny do prowadzenia kształcenia na odległość,
  • przyjęcia rozwiązań prawnych umożliwiających dyrektorowi szkoły podjęcie decyzji o wprowadzeniu systemu edukacji zdalnej lub hybrydowej w zależności od sytuacji w placówce,
  • zapewnienia szkołom, przedszkolom i placówkom oświaty dostępu do sprawnie działającego systemu testów w przypadku pojawienia się ogniska koronawirusa w placówce,
  • prowadzenia stałej i intensywnej kampanii edukacyjnej promującej korzyści wynikające z zaszczepienia się.

Oczekujemy od rządu kompleksowego programu dotyczącego bezpiecznego funkcjonowania oświaty w nowym roku szkolnym.

Drodzy Uczniowie, Drogie Uczennice!

Życzę Wam dobrego i bezpiecznego roku szkolnego 2021/2022 oraz jak najwięcej lekcji w formule stacjonarnej!

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP