Wyższe pensje nauczycieli – obywatelska inicjatywa ustawodawcza zarejestrowana! Trwa zbiórka podpisów!

Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek wydała 23 sierpnia br. postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz nowelizacji Karty Nauczyciela, dzięki której wynagrodzenia nauczycieli znacząco wzrosną i zostaną uzależnione od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. ZNP może rozpocząć zbiórkę podpisów pod projektem ustawy w tej sprawie.

Wniosek w sprawie rejestracji komitetu ZNP złożył w Sejmie 9 sierpnia br. Chodzi o inicjatywe „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”. – Inicjatywa zrodziła się w styczniu 2020 roku, ale wybuchła pandemia, szkoły nie funkcjonowały w normalnym wymiarze i zbieranie podpisów było utrudnione. Dlatego wstrzymaliśmy zbiórkę, ale teraz wracamy – przypomniał Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

– Podstawowe założenie projektu jest takie, że wynagrodzenia nauczycieli mają być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. To w znaczący sposób odbiega od propozycji MEiN zakładających żeby te wynagrodzenia były powiązane z płacą minimalną – podkreślił.

ZNP złożył w Sejmie projekt inicjatywy obywatelskiej ws. powiązania płac nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem

Decyzja marszałek Sejmu oznacza, że ZNP może rozpocząć zbiórkę podpisów pod projektem ustawy. Związek ma na to trzy miesiące. Aby Sejm zajął się obywatelskim projektem, należy zebrać minimum 100 tys. podpisów.

Wysokość średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem

Zgodnie z projektem, wysokość średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego powinna stanowić określony procent przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w III kwartale roku wcześniejszego. Dlaczego w III kwartale? To efekt kalendarza prac nad budżetem państwa. Informację na temat wynagrodzeń w IV kwartale Główny Urząd Statystyczny publikuje w marcu roku następnego. Czyli wtedy, gdy Sejm już ma za sobą prace nad budżetem. Dlatego najnowsze dane na temat wysokości średniej płacy należy czerpać z danych z III kwartału.

Związek zaproponował, by w art. 30 ust. 5 KN zapisać, że stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego określa w rozporządzeniu ministerstwo edukacji, a kwota wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym stanowi co najmniej 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie zasadnicze na pozostałych poziomach awansu i wykształcenia byłoby proporcjonalnie niższe, z tym, że wynagrodzenie stażysty z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym stanowiłoby co najmniej 73 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.

Ile wyniosłoby Twoje zasadnicze i średnie?

Wówczas wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wyniosłoby w przypadku (wszystkie kwoty brutto):
* stażysty – 3773,32 zł, czyli o 842,32 zł więcej niż obecnie
* kontraktowego – 3876,18 zł, czyli o 842,18 zł więcej niż obecnie
* mianowanego – 4.401,34 zł, czyli o 956,34 zł więcej niż obecnie
* dyplomowanego – 5168,93 zł, czyli o 1122,93 zł więcej niż obecnie

Jednocześnie ZNP chce, by w art. 30 ust. 3 Karty zapisać, że średnie wynagrodzenie nauczycieli (a więc – w dużym uproszczeniu – wynagrodzenie zasadnicze wraz z m.in. dodatkami i godzinami ponadwymiarowymi) stanowiło określony procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w III kwartale roku poprzedniego w przypadku:
* nauczyciela stażysty – 90 proc.
* nauczyciela kontraktowego – 100 proc.
* nauczyciela mianowanego – 125 proc.
* nauczyciela dyplomowanego – 155 proc.

Gdyby takie rozwiązanie obowiązywało obecnie, to średnie wynagrodzenie wynosiłoby w przypadku (wszystkie kwoty brutto):
* nauczyciela stażysty – 4652,03 zł, czyli o 31,49 proc. więcej niż obecnie (3537,80 zł)
* nauczyciela kontraktowego – 5168,93 zł, czyli o 31,63 proc. więcej niż obecnie (3926,96 zł)
* nauczyciela mianowanego – 6461,16 zł, czyli o 26,82 proc. więcej niż obecnie (5094,43 zł)
* nauczyciela dyplomowanego – 8011,84 zł, czyli o 23,08 proc. więcej niż obecnie (6509,55 zł)

Nowy model kształtowania wysokości płac nauczycieli

„Zaproponowany mechanizm określania wysokości wynagrodzeń nauczycielskich zostaje powiązany ze stanem gospodarki narodowej. Poprawa stanu gospodarki narodowej i związany z tym faktem wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej będzie się przekładał bezpośrednio na wysokość wynagrodzeń nauczycielskich. Wprowadzenie zaproponowanego w niniejszej nowelizacji mechanizmu ustalania wynagrodzeń nauczycielskich wprowadzi obiektywny wskaźnik, uniezależniony od woli politycznej parlamentu i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Zdaniem ZNP, uzależnienie wynagrodzeń w oświacie od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce „odpolityczni kwestię podwyżek wynagrodzeń nauczycielskich, zabezpieczając ją przed wykorzystywaniem tej kwestii w bieżącej grze politycznej czy wyborczej”.

„W sytuacji występowania ustabilizowanego wzrostu gospodarczego, jaki obecnie występuje w Polsce, wprowadzenie mechanizmu ustalania wynagrodzeń nauczycielskich w oparciu o kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, podniesie status zarobkowy nauczycieli do poziomu krajowego – przynajmniej w odniesieniu do najwyższej stawki wynagrodzenia zasadniczego, a w przypadku średniego wynagrodzenia w odniesieniu do stawki nauczyciela kontraktowego” – podkreślili autorzy ustawy.

Akcja zbierania podpisów – pełna mobilizacja!

Decyzja o zarejestrowaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej oznacza, że już można zbierać podpisy pod obywatelską inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”!

„Podpisy zbieramy do 31 października br. (włącznie). Zebrane wykazy z podpisami (po sprawdzeniu poprawności ich wypełnienia!) Okręgi ZNP powinny sukcesywnie przekazywać do Biura Zarządu Głównego ZNP (z dopiskiem na kopercie: Zespół Organizacji i Współpracy; Inicjatywa – podpisy) najpóźniej do 5 listopada 2021 roku” – czytamy na stronie Związku.

 

>> Inicjatywa „Godne płace i i wysoki prestiż nauczycieli” – informacje i materiały do pobrania

(PS, GN)