Prezydent Duda podpisał ustawę o ochronie małoletnich, zwaną ustawą Kamilka z Częstochowy

„Możemy świętować sukces! Prezydent podpisał ustawę o ochronie małoletnich. To nasz wspólny triumf, który jest wynikiem naszego wysiłku. To prawdziwy dowód, że wspólnie możemy zdziałać wielkie rzeczy! Dziękujemy wszystkim zaangażowanym, którzy robili wszystko, aby doprowadzić do wprowadzenia tej ustawy” – czytamy m.in. na Facebooku Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Przypomnijmy, że ustawa o ochronie małoletnich to projekt poselski stworzony przez wiceministra sprawiedliwości dr. Marcina Romanowskiego z udziałem ekspertów z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem, m.in. adwokatki Moniki Horny-Cieślak.

Akt prawny był przygotowywany przez wiele miesięcy, jeszcze przed tragiczną śmiercią 8-letniego Kamila z Częstochowy, który zmarł w wyniku obrażeń, jakich doznał od swojego ojczyma. Śmierć chłopca wywołała ogromne poruszenie społeczne, a w wyniku tego – sprawne i zgodne kontynuowanie prac nad projektem ustawy przez parlamentarzystów i parlamentarzystki, niezależnie od ich przynależności partyjnej.

Ustawę popierała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i 25 innych organizacji pozarządowych zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w Polsce.

Ustawa, jak podkreśla FDDS, wprowadzi m.in.:

>> standardy ochrony dzieci;

>> kwestionariusz oceny;

>> reprezentanta dziecka;

>> obowiązkowe szkolenia dla sędziów rodzinnych;

>> wysłuchanie dziecka w sprawach rodzinnych;

>> ochronę przed sprawcą;

>> narodową strategie przeciwko przemocy wobec dzieci;

>> narodową strategie przeciwko przestępstwom seksualnymi wobec dzieci;

>> analizę poważnych i śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci.

(GN)

Sejm uchwalił ustawę o ochronie małoletnich, zwaną ustawą Kamilka z Częstochowy

Do 4 sierpnia można przesyłać postulaty i rekomendacje w ramach Inicjatywy na rzecz Ochrony Dzieci przed Destrukcyjnymi Treściami