Prezydent powołał szefa MEiN Przemysława Czarnka w skład Rady Dialogu Społecznego

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek 21 października został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę w skład Rady Dialogu Społecznego.

Razem z ministrem Czarnkiem powołanie z rąk Prezydenta odebrali również: Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii; Adam Niedzielski, Minister Zdrowia oraz Olga Semieniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, jako przedstawiciel ministra właściwego do spraw pracy odpowiedzialnego za dialog społeczny.

– Rada Dialogu Społecznego służy temu, aby w taki sposób była w Polsce realizowana polityka, by rzeczywiście służyła ona społeczeństwu i była realizowana dla społeczeństwa, a to najlepiej możliwe jest na drodze dialogu – mówił prezydent.

Powołana przez ustawę z 27 sierpnia 2015 r. Rada Dialogu Społecznego jako forum trójstronnej współpracy zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, stronę rządową reprezentują wskazani członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów.

Funkcję przewodniczącego pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron – związkowców, pracodawców i rządu.

***

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” w Radzie Dialogu Społecznego złożyli w czwartek rezygnację z członkostwa w RDS – poinformował w czwartek przewodniczący związku Piotr Duda. Partnerzy społeczni działający w  Radzie Dialogu Społecznego uznali, że w ten sposób Piotr Duda próbuje blokować dialog społeczny.

(JK, GN)

Fot: prezydent.pl

Związkowcy i pracodawcy alarmują, że rząd dokonał zamachu na niezależność Rady Dialogu Społecznego