Próbna matura wystartowała

Uczniowie ostatnich klas liceów i techników przystąpili dziś do próbnej matury w nowej formule. Test jest dobrowolny

Dziś o godzinie 9.00 uczniowie przystąpili do próbnej matury z języka polskiego (poziom podstawowy – pp), jutro rozwiążą test z języka angielskiego (pp), a niektórzy – z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego (pp).

W środę czeka ich arkusz z matematyki (pp) oraz – dla wybranych – filozofii, historii muzyki, języka kaszubskiego, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka łemkowskiego (poziom rozszerzony – pr) lub języka mniejszości narodowych (pp).

W kolejnych dniach uczniowie napiszą testy z pozostałych przedmiotów maturalnych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Maraton z testami zakończy się w środę 21 grudnia br.

Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego – bo tak oficjalnie określa się próbną maturę – będą publikowane na stronie CKE – www.cke.gov.pl

CKE: Zmiany w grudniowym harmonogramie próbnych egzaminów maturalnych

„Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Jeżeli szkoła podejmie decyzję o przeprowadzeniu testu, proponujemy, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi)” – czytamy w komunikacie CKE.

I dalej: „Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen wyrażonych liczbą lub literą (w ramach oceniania bieżącego) na podstawie wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów uzyskanych przez danego ucznia. Niezbędne jest przekazanie każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy”.

W 2023 r. egzamin maturalny w formule 2023 z każdego przedmiotu przeprowadzony będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 z 10 czerwca 2022 r.

CKE przypomina: W dniach 28-30 września, a także 12-22 grudnia odbędą się próbne egzaminy maturalne w nowej formule

Wiosną 2023 r. do matury przystąpi pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej. Będą musieli oni obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego (obligatoryjne będą na poziomie podstawowym, chętni będą mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru (chętni będą mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów). Obowiązkowe będą też dwa egzaminy ustne z języka polskiego i z języka obcego.

(PS, GN)