Prof. Bralczyk obchodzi 75 urodziny. Życzenia złożył mu m.in. prezydent Duda. „Sił do ważnej służby dla języka ojczystego”

„W swojej działalności naukowej i edukacyjnej zawsze kierował się Pan Profesor głęboką troską o polszczyznę, która stanowi fundament naszej wspólnoty i najcenniejsze dziedzictwo narodowe. Pańskie publikacje i wystąpienia nie tylko wskazują właściwe praktyki, lecz same również doskonale ilustrują, jak należy korzystać z języka” – napisał m.in. prezydent Andrzej w specjalnym liście z okazji 75 urodzin prof. Jerzego Bralczyka.

„Kultywowanie tradycji i zarazem zrozumienie dla konieczności i potrzeby rozwoju; dbałość o elegancję i humor; pielęgnowanie sztuki krasomówczej także jako elementu savoir vivre’u – wszystko to sprawiło, że jest Pan dziś uczonym i znawcą, który autorytet akademicki łączy z rozpoznawalnością i niezwykłą popularnością” – czytamy m.in. w liście.

Prezydent prosi w nim o przyjęcie „serdecznych gratulacji i najlepszych życzeń z okazji 75. urodzin” i dziękuje za „liczne osiągnięcia w pracy popularyzatorskiej, w której upowszechnia Pan wzorce poprawności i piękna języka ojczystego”.

„Należycie doceniając wagę przykładu idącego z góry, wiele uwagi poświęca Pan Profesor językowi elit politycznych i dziennikarskich, na których wzorują się szersze kręgi odbiorców komunikatów, płynących ze środków masowego przekazu. Jest Pan również wnikliwym obserwatorem języka reklam, kształtującego powszechne wyobrażenia i aspiracje, a zarazem obraz świata. A jednocześnie sam stał się Pan osobowością medialną, a Pańskie nazwisko – renomowaną marką, przyciągającą publiczność zainteresowaną tematyką lingwistyczną, ale też po prostu lubiącą słuchać rzeczy mądrych, przedstawianych w atrakcyjny sposób. Słowem: współczesna polszczyzna zawdzięcza Panu bardzo wiele, a wraz z nią i my, jej codzienni użytkownicy i twórcy” – podkreślił prezydent.

Jerzy Bralczyk urodził się 23 maja 1947 roku w Ciechanowie. Jest językoznawcą, specjalizuje się w zakresie poprawności językowej. Zajmuje się także popularyzacją wiedzy na ten temat, opublikował ponad 20 książek poświęconych poprawnej polszczyźnie.

W 2011 roku Głos Nauczycielski uhonorował prof. Bralczyka tytułem Przyjaciel Szkoły. W kwietniu 2019 r. po wybuchu strajku nauczycieli razem z innymi znanymi ludźmi nauki i kultury wszedł w skład Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli”. Przyłączamy się do życzeń urodzinowych.

Panie Profesorze, dużo zdrowia, wiele siły! Dziękujemy za to, że uczy nas Pan jak  pięknie posługiwać się językiem polskim!

(JK, GN)

Anja Rubik Przyjacielem Szkoły 2021, a Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Inicjatywą Edukacyjną Roku 2021