Projekt nowelizacji o egzaminach i specjalistach w szkołach skierowano do komisji. ZPP staje w obronie dyrektorów

Wyzwania przed jakimi stoją szkoły w roku 2022 ale także w kolejnym roku szkolnym tj. trwający stan epidemii a także konieczność zapewnienia kształcenia, opieki i wychowania dla uczniów-uchodźców z Ukrainy w pełni uzasadnia postulat zmierzający do pozostawienia na stanowiskach kierowniczych w jednostkach oświatowych osób doświadczonych i dających gwarancje realizowania zadań na niezmiennie wysokim poziomie” – czytamy m.in. w opinii Związku Powiatów Polskich do procedowanego w Sejmie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

W czwartek wieczorem w Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty.  PiS, KO, Lewica, Polska 2050 i Koalicja Polska wyraziły poparcie dla projektu nowelizacji wprowadzającej zmiany w egzaminach oraz standardach zatrudniania psychologów w szkołach. Ugrupowania zgłosiły jednak szereg poprawek. Projekt trafił z powrotem do komisji.

Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych stanowiących zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Ogłoszone zostaną w formie rozporządzenia ministra edukacji i nauki. Zniesiono też bezterminowo wprowadzenie egzaminu z przedmiotu do wyboru. W projekcie znalazły się także przepisy o zatrudnianiu w szkołach i przedszkolach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.

Związek Powiatów Polskich zwraca uwagę że z dokumentu który w lipcu ubiegłego roku liczył 8 artykułów i dotyczył wyłącznie kwestii egzaminu ósmoklasisty i egzaminu materialnego (z dodatkowym przepisem o obsadzaniu stanowiska dyrektora) aktualnie otrzymujemy projekt mocno rozbudowany.

„Dodano bowiem chociażby niezwykle istotne zapisy dotyczące standardów zatrudniania nauczycieli specjalistów w szkołach. Jak komentują autorzy stanowiska – jest to materia która niewątpliwie wpływa na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących znakomitą część publicznych jednostek systemu oświaty” – czytamy.

Wśród najważniejszych uwag do kształtu projektu ZPP wymienia te dotyczące jego skutków finansowych. „Nie powinno bowiem dojść do sytuacji, że część skutków finansowych proponowanych w przedmiotowym projekcie zmian, poniosą jednostki samorządu terytorialnego prowadzące przedszkola/szkoły a niestety  dotychczasowe doświadczenia rodzą takie obawy” – podkreślają samorządowcy.

ZPP dodaje także, że wyzwania przed jakimi stoją szkoły w roku 2022 ale także w kolejnym roku szkolnym czyli trwający stan epidemii a także konieczność zapewnienia kształcenia, opieki i wychowania dla uczniów-uchodźców z Ukrainy w pełni uzasadnia postulat zmierzający do pozostawienia na stanowiskach kierowniczych w jednostkach oświatowych osób doświadczonych i dających gwarancje realizowania zadań na niezmiennie wysokim poziomie.

Dlatego samorządowcy proponują, że po art. 29 proponujemy dodać art. 29a, który zakłada, że w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2022 r. organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki (po uzyskaniu pozytywnych opinii właściwych organów) na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2027 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny.

Pełna treść stanowiska ZPP znajduje się tutaj, a projekt ustawy tutaj.

(JK, GN)

Fot:Sejm/twitter

Do Sejmu wpłynął projekt dotyczący niższych wymagań na egzaminie ósmoklasisty i maturze w latach 2022/2023 i 2023/2024