Do Sejmu wpłynął projekt dotyczący niższych wymagań na egzaminie ósmoklasisty i maturze w latach 2022/2023 i 2023/2024

Do Sejmu trafił projekt przepisów umożliwiających przeprowadzenie w latach szkolnych 2022/2023 i 2223/2024 egzaminu ósmoklasisty i matury na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawężonych w stosunku wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zapowiadał to wcześniej szef MEiN Przemysław Czarnek w związku z pandemią i koniecznością zdalnego nauczania oraz w odpowiedzi na apele niektórych środowisk oświatowych. Pierwsze czytanie projektu ma odbyć się w czwartek na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw wpłynął do Sejmu we wtorek. Projekt jak napisano „dotyczy wprowadzenia zmian wynikających z konieczności przygotowania rozwiązań dotyczących organizacji i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w latach szkolnych 2021/2022 i 2023/2024, w których egzaminy te zdawać będą uczniowie i absolwenci, którzy dużą część swego kształcenia realizowali w warunkach stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

Według projektu, egzamin maturalny w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostaną określone w rozporządzeniu.

Wymagania egzaminacyjne na maturę w 2023 i 2024 r. opublikowane

W latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym nie będą ustalane w tych latach progi punktowe stanowiące o zdaniu egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego.

Także egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, stanowiących zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania ogłoszone zostaną w formie rozporządzenia ministra edukacji i nauki. Zapisano też, że od roku szkolnego 2022/2023 termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zostanie na stałe przesunięty z kwietnia na maj.

W projekcie znajdują się także przepisy dotyczące zatrudnienia pedagogów i psychologów w szkołach.

Projekt znajduje się tutaj

(JK, GN)

Matura 2023: CKE opublikowała arkusze pokazowe wraz z zasadami oceniania

„Nie dla nowej matury w latach 2023-25”. Kolejna petycja w sieci