Protest szkolnictwa wyższego i nauki. Wystartowała strona internetowa z informacjami o akcji

„Szkolnictwo wyższe i nauka od lat zmagają się z chronicznym niedofinansowaniem. Wielokrotnie wskazywaliśmy na to w naszych apelach kierowanych do rządzących – także w czasie trwania pandemii, która z całą mocą unaoczniła znaczenie społeczne badań naukowych. Priorytety władzy politycznej, włącznie z planami wielomiliardowego zwiększania wydatków budżetowych, po raz kolejny nie dotyczą jednak szkolnictwa wyższego i nauki.” – czytamy m.in. na stronie protestszkolnictwa.pl. Znajdują się na niej niezbędne informacje o planowanym proteście oraz materiały do pobrania np. plakaty.

Przypomnijmy, że Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego poinformowała kilka dni temu o wszczęciu akcji protestacyjnej na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki (zarówno będących, jak i niebędących nauczycielami akademickimi) oraz zwiększenia ogólnych nakładów na ten sektor w 2022 r.

Protesty odbędą się tego samego dnia przed wszystkimi uczelniami w całej Polsce. Planowane są na 20 grudnia 2021 r.

Nauczyciele akademiccy domagają się

>> 17 proc. wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki,

>> podwyżki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę,

>> systemowego zwiększania nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3 proc. PKB.

Poza stroną internetową dotyczącą protestu zmienił się także wygląd RSZWiN ZNP na Facebooku.

(JK, GN)

RSzWiN ZNP: Żądamy 17 proc. wzrostu płac w 2022 r. dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki

Protest na uczelniach. Janusz Szczerba: Chodzi o dotrzymanie przez rząd obietnicy, która została złamana