Radni w Częstochowie przyznali 300 zł dodatku za wychowawstwo także dla nauczycieli w przedszkolach

Weszła w życie uchwała Rady Miasta Częstochowa związana z podniesieniem dodatku funkcyjnego dla nauczycieli za wychowawstwo do 300 zł. Umożliwi to wypłatę wyższych dodatków dla nauczycieli opiekujących się oddziałem przedszkolnym, z wyrównaniem od września 2019 r. Wychowawcy klas w szkołach otrzymują dodatek tej wysokości, zgodnie z wcześniejszą zmianą w Karcie Nauczyciela.

Przypomnijmy, że zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, samorządy zostały zobowiązane do wypłaty nauczycielom oddziałów przedszkolnych  dodatku za wychowawstwo. W przeciwieństwie jednak do nauczycieli szkół, którym w zmienionej Karcie Nauczyciela zagwarantowano minimalną stawkę tego dodatku na poziomie 300 zł, wychowawcy w przedszkolach nie otrzymali gwarancji minimalnej wysokości dodatku.

Podczas rozmów związków zawodowych z ministrem Dariuszem Piontkowskim ZNP domagał się prawnego uregulowania sytuacji nauczycieli przedszkoli i zagwarantowania im dodatków w tej samej wysokości, co pozostałym nauczycielom. Niestety tak się nie stało więc w miastach i gminach jest z tym różnie. Obecnie to samorządy decydują o wysokości dodatku.

Niektóre samorządy dają dobry przykład. W Kościanie płacą 300 zł dodatku dla wychowawców w przedszkolach

Dobry przykład dała właśnie Częstochowa. „Radni na wniosek prezydenta miasta, mimo trudnej sytuacji finansowej miasta, związanej w dużej mierze z niedoborami rządowej subwencji oświatowej, postanowił podnieść wysokość dodatku funkcyjnego również dla wychowawców przedszkolnych i zrównać jego wysokość ze szkołami” – czytamy na stronie Urzędu Miasta.

Uchwała Rady Miasta dotycząca określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczycieli została przyjęta w grudniu, a uprawomocniła się – po publikacji – pod koniec stycznia. To otwiera możliwość wypłat zwiększonego dodatku (z wyrównaniem) także dla wychowawców w przedszkolach. Wcześniej nauczyciele w miejskich szkołach i przedszkolach w Częstochowie otrzymywali dodatek za wychowawstwo w wysokości 200 zł.

Magistrat wyliczył, że skutki finansowe podwyższenia dodatku dla budżetu miasta za okres wrzesień – grudzień grudnia 2019 wynoszą łącznie ok. 735 tys. zł. W szkołach był to za cztery miesiące dodatkowy wydatek rzędu 623 tys. zł, w przedszkolach natomiast ok. 112 tys. zł.

Więcej można przeczytać na stronie miasta – tutaj.

(JK, GN)

Fot: czestochowa.pl