Niektóre samorządy dają dobry przykład. W Kościanie płacą 300 zł dodatku dla wychowawców w przedszkolach

Miasto i Gmina Kościan (woj. wielkopolskie) płaci dodatki 300 zł dla nauczycieli przedszkoli za wychowawstwo – poinformował nas Marek Saleniuk, prezes Oddziału ZNP w Kościanie. Urząd gminy zawarł takie stawki dodatków w projektach uchwał, które następnie przegłosowano.

Podczas rozmów związków zawodowych z ministrem Dariuszem Piontkowskim ZNP domagał się uregulowania sytuacji nauczycieli przedszkoli i zagwarantowania im dodatków w tej samej wysokości, co pozostałym nauczycielom.

Rozmowy płacowe MEN-związki. ZNP upomina się o podwyżki i dodatek dla nauczycieli przedszkoli

Niestety w miastach i gminach jest z tym różnie. Niedawno pisaliśmy, że w Lesznie zmodyfikowano regulamin wynagradzania nauczycieli i wprowadzono zapis o podniesieniu dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy i sprawowanie opieki nad oddziałem przedszkolnym do 300 zł.

W Lesznie nauczyciele przedszkoli też dostaną dodatek 300 zł

Jednym ze sposobów na rozwiązanie problemu wynikającego m.in. z braku środków na wypłatę dodatków dla wychowawców w przedszkolach jest wprowadzenie systemu zmianowego. Tak dzieje się np. w Rybniku.

W Tychach wysokość dodatku będzie zależała od liczby wychowawców w grupie. Jeśli będzie ich dwóch, każdy z nich otrzyma po 60 zł, gdy tylko jeden – 110 zł.

Wychowawcy na zmiany. Jak miasta wypłacają dodatek za wychowawstwo w przedszkolach?

W całej Polsce na stronach kuratoriów od stycznia wisi ok. 1,4 tys. ogłoszeń o wakatach w przedszkolach. W dużych miastach brakuje po kilkuset nauczycieli przedszkoli, a niektóre placówki ogłaszają, że z powodu braku kadry będą pracować np. tylko do godziny 15.

O problemach nauczycieli wychowania przedszkolnego opowiadała w wywiadzie dla Głosu Iga Kazimierczyk, prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji:

Iga Kazimierczyk: Kto będzie pracować w przedszkolach? Ostra faza kryzysu…

(JK, GN)