Rektorzy zrzeszeni w KRASP reagują na słowa Nowak, która nazwała UJ „agencją towarzyską”. „Wypowiedź ingeruje w autonomię uczelni”

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oceniło, że wypowiedź małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak dotycząca Uniwersytetu Jagiellońskiego narusza zasady prowadzenia debaty publicznej i jest próbą ingerencji w autonomię uczelni i wolność akademicką.

W ubiegłym tygodniu małopolska kurator oświaty Barbara Nowak napisała na Twitterze, że : „Uniwersytet Jagielloński zamienia się w agencję towarzyską i stosuje segregację studentów po neomarksistowsku”.

Tego samego dnia rektor UJ prof. Jacek Popiel wystosował list, w którym ustosunkował się do jej słów.

Na wpis Nowak zareagowało też prezydium KRASP i skierowało w tej sprawie list do szefa resortu edukacji i nauki Przemysława Czarnka. (…) Zwracamy się do Pana z prośbą o stosowną reakcję na naruszenie przez podległego Panu urzędnika zasad prowadzenia debaty publicznej, a także próbę ingerencji w autonomię uczelni i wolność akademicką” – czytamy w piśmie sygnowanym przez przewodniczącego KRASP prof. Arkadiusza Mężyka.

Rektorzy ocenili, że forma wypowiedzi kurator jest niegodna urzędnika państwowego odpowiedzialnego za edukację, czyli proces kształtowania postaw młodych ludzi, który powinien być realizowany w duchu tolerancji, otwartości i poszanowania drugiego człowieka.

Prof. Mężyk przypomniał, że wspólnotę akademicką, podobnie jak całe społeczeństwo, tworzą ludzie różniący się pod względem wieku, narodowości, płci, orientacji seksualnej, światopoglądu, czy wyznawanej religii. „Każda z tych osób zasługuje na jednakowy szacunek, poszanowanie swojej godności i odmienności” – czytamy w piśmie. Dodano w nim, że zgodnie z tradycyjnymi wartościami akademickimi oraz przepisami Konstytucji szkoły wyższe korzystają z przysługującej im autonomii, a w szczególności wolności akademickiej.

„W kontekście toczonej debaty nad wolnością badań naukowych poszanowaniem autonomii uczelni stajemy w obronie konstytucyjnego prawa do nieskrępowanego prowadzenia badań naukowych, w tym do doboru obszarów badawczych i wyboru adekwatnej metodologii, ponieważ nauka z natury rzeczy jest neutralna politycznie i światopoglądowo” – pisze szef KRASP.

Co o wystąpieniu Nowak sądzi szef MEiN Przemysław Czarnek? Można się domyślać. „Kieruję pismo do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z prośbą o pilne wyjaśnienie tej sprawy. Działania władz uczelni uważam za prowokację” – czytamy we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościwowch MEiN.

(JK, GN)

Kurator Nowak: „Uniwersytet Jagielloński zamienia się w agencję towarzyską”. Jest odpowiedź rektora najstarszej polskiej uczelni