Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

W tym roku czeka nas kumulacja roczników. Do szkół średnich będą aplikować zarówno ci, którzy poszli do szkoły jako 7-latkowie, jak i część osób, które poszły do podstawówki jako 6-latki. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 24 – 26 maja.

Ósmoklasiści będą mogli aplikować do liceów, techników lub szkół branżowych. Na wybór i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru mają czas do 24 czerwca, do godziny 15.00. Ewentualna zmiana preferencji będzie możliwa w dniach 24 czerwca — 13 lipca, również do godziny 15.00.

Osoby, które chcą się dostać do oddziałów międzynarodowych, dwujęzycznych, sportowych, mistrzostwa sportowego lub przygotowania wojskowego będą mogły złożyć wniosek do 31 maja.

Uczniowie klas ósmych mogą wybrać trzy szkoły w których chcieliby kontynuować naukę i tam złożyć podania. Aby wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, uczniowie muszą wejść na stronę internetową, której adres powinni dostać w szkole (w przypadku Warszawy jest to np. strona warszawa.edu.com.pl). Więcej na temat oferty stołecznych szkół można się dowiedzieć z poradnika „Wybierz szkołę dla siebie” dostępnego tutaj.

We wniosku należy wskazać szkoły, do których uczeń chce się dostać i ułożyć je w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej placówki. Tak wypełniony wniosek należy wydrukować. Przed złożeniem go do szkoły pierwszego wyboru, musi on zostać podpisany przez co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego.

Podczas rekrutacji do szkoły średniej uczniowie mogą maksymalnie zdobyć 200 punktów. 100 punktów za wynik egzaminu ósmoklasisty, czyli bezbłędnie napisany test z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, 72 punkty można otrzymać za oceny na świadectwie (celująca  18 punktów, bardzo dobra 17, dobra 14, dostateczna 8, dopuszczająca 2).

Można także zdobyć dodatkowe punkty. Za świadectwo z tzw. czerwonym paskiem jest ich 7 punktów, udział w wolontariacie to 3 punkty, a za inne dodatkowe aktywności (udział w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach sportowych) można otrzymać od 2 do 10 punktów, ale w sumie nie więcej niż 18.

Zapraszamy do głosowania w naszej ankiecie:

Czy uczniowie - uchodźcy wojenni z Ukrainy powinni zostać zwolnieni z obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 24 – 26 maja. Listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół będą znane 20 lipca. Od 21 do 27 lipca kandydaci będą mieli czas aby potwierdzić chęć podjęcia nauki w szkole do której zostali zakwalifikowani.

Zrobią to poprzez złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się na początkiem sierpnia.

(JK, GN)

CKE: Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 24 do 26 maja 2022 r.