CKE: Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 24 do 26 maja 2022 r.

W 2022 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych: ponad 502 600 uczniów z prawie 12 600 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad1 507 000 arkuszy – poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Dodała, że do egzaminu przystąpi ok. 7 150 uczniów – obywateli Ukrainy z ok. 2 500 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 21 400 arkuszach.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 24 do 26 maja.  We wtorek 24 maja uczniowie będą zdawać język polski (  godz. 9:00: 120 minut); w środę 25 maja matematykę (godz. 9:00:100 minut), a w czwartek 26 maja język obcy nowożytny (godz. 9:00: 90 minut).

Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty  CKE przygotowała 179 różnego rodzaju arkuszy, w tym: · 51 arkuszy z języka polskiego, w tym arkuszy z poleceniami w języku ukraińskim · 50 arkuszy z matematyki w języku polskim, litewskim oraz ukraińskim oraz · 78 arkuszy i 24 płyty z języków obcych nowożytnych, w tym arkuszy z poleceniami w języku ukraińskim.

Największa grupa ósmoklasistów (97,5 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 2,2% uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,3% ósmoklasistów.

Spośród ok. 7 150 uczniów – obywateli Ukrainy największa grupa (73,7%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi 25,3% uczniów – obywateli Ukrainy. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego) przystąpi łącznie 1% spośród wszystkich zgłoszonych uczniów – obywateli Ukrainy.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 1 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
uczniowie otrzymają 8 lipca br.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

Przypomnijmy, że trwa sesja maturalna. W środę absolwenci szkół średnich przystępują do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym oraz języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

(JK, GN)

Jak poradzić sobie ze stresem przed egzaminem ósmoklasisty? CKE promuje poradnik

Kolejny dzień matur 2022 – we wtorek m.in język polski na poziomie rozszerzonym. Czarnek zabrał głos ws. przecieków