„Rozwiąż problem” – konkurs dla uczniów”. Centrum Nauki Kopernik do 8 marca przedłuża termin zgłoszeń

Centrum Nauki Kopernik przedłużyło do 8 marca termin przesyłania zgłoszeń na konkurs grantowy dla “Konstruktorów Marzeń!” Konkurs – pod hasłem „Rozwiąż problem” – adresowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku 8-19 lat wraz z opiekunem/opiekunami.

Uczestnicy mogą być przedstawicielami wszelkich inicjatyw edukacji formalnej i pozaformalnej, które nie pobierają opłat za prowadzone zajęcia. W konkursie można zdobyć mini-grant o wysokości nawet 3500zł.

Najpierw należy wypełnić i do 8 marca przesłać formularz. Uczestnicy – po zdiagnozowaniu problemu do rozwiązania – powinni zgromadzić niezbędne narzędzia, zaplanować zadania, opisać projekt w formularzu konkursowym, dołączyć dokumentację ( np. zdjęcia z przygotowań, plany zadaniowe, rysunki, notatki ze spotkań i postępów prac nad wynalazkiem, refleksje dotyczące tego, co można by zrobić inaczej, gdyby było dodatkowe wsparcie lub czym chcieliby się podzielić z tymi, którzy pójdą w ich ślady. 15 marca Kopernik ogłosi kto dostanie mini-grant.

Następna nagroda czeka na uczestników konkursu w październiku. Zwycięzcy mini-grantów, którzy do końca września 2020 rozwiążą problem albo wykonają konstrukcję, prosty schemat lub makietę wynalazku, które uczynią problem mniej dotkliwym, zostaną zaproszeni do Centrum Nauki Kopernik, na prezentacje podczas Festiwalu Przemiany (8-11.X.2020 r.)

Więcej informacji na temat zasad i regulaminu konkursu można znaleźć tutaj.

(GN)

Fot: CNK

Centrum Nauki Kopernik ma już 10 lat!