RPO interweniuje w sprawie lekcji religii w krakowskim liceum

Rzecznik praw Obywatelskich żąda wyjaśnień od dyrekcji XXIV LO im. Jana Pawła II w Krakowie. Chodzi o lekcje religii. Uczniowie, którzy nie wyrazili chęci uczestnictwa w tych lekcjach i tak w nich uczestniczą, ponieważ szkoła nie zapewnia im na ten czas opieki pedagogicznej. W związku z tym ksiądz, który prowadzi lekcję religii, sprawuje tę opiekę nad całą klasą.

Dr Adam Bodnar powołał się na artykuł „Gazety Wyborczej”. Można go znaleźć tutaj.

Z artykułu wynika, że w lekcjach religii nie chce uczestniczyć ponad połowa klasy – 13 osób. Uczniowie ci biernie spędzają lekcję w tej samej klasie, w której odbywa się religia.

RPO podejmując tę sprawę z urzędu zwrócił się do dyrektora placówki o wyjaśnienia, czy szkoła podjęła działania zmierzające do zorganizowania lekcji religii z poszanowaniem praw osób, którzy nie wyrazili woli udziału w nich.

Dr Adam Bodnar chce również wiedzieć, czy tego typu organizacja zajęć dotyczy wszystkich klas i roczników, a także, czy w bieżącym roku szkolnym zgłaszano potrzebę organizacji lekcji etyki i czy szkoła realizuje takie zajęcia.

Zdaniem RPO, sytuacja opisana w artykule, „budzi poważne wątpliwości w kontekście konstytucyjnego prawa do wolności sumienia i religii oraz prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 53. Konstytucji)”.

Biuro prasowe krakowskiego urzędu miasta poinformowało, że „dyrektor XXIV LO otrzymał zalecenia dotyczące organizowania lekcji religii w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób respektujący wolność sumienia i wyznania uczniów”.

W komunikacie przekazanym PAP biuro podkreśliło, że dyrektor placówki „został też zobowiązany do zapewnienia uczniom opieki w taki sposób, żeby nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii nie było powodem do dyskryminacji w jakiejkolwiek formie”.

Urząd Miasta Krakowa zaznaczył, że decyzją dyrekcji szkoły lekcje religii zostały, w miarę możliwości, umieszczone na pierwszej lub ostatniej lekcji. „Jeżeli natomiast religia odbywa się podczas innych godzin lekcyjnych, uczniowie mają zapewnioną opiekę lub zajęcia wychowawcze w innym miejscu – tj. nie przebywają w sali, w której odbywają się zajęcia z religii” – wyjaśniono.

Więcej o interwencji RPO można przeczytać tutaj.

(JK, GN)