RPO interweniuje ws. Lex Czarnek 2.0. „Kontrowersyjne zmiany wymagają konsultacji”

„Jeżeli dana regulacja ma znaczący wpływ na liczne podmioty, dla przyzwoitej legislacji konieczne są szerokie konsultacje społeczne. Wobec silnego sprzeciwu licznych grup społecznych ustawodawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby przekonać społeczeństwo o słuszności proponowanych rozwiązań” – podkreśla rzecznik praw obywatelskich, który zabrał głos ws. nowelizacji Prawa oświatowego znanej jako lex Czarnek 2.0.

4 listopada 2022 r. Sejm uchwalił nowelizację Prawa oświatowego i niektórych innych ustaw. „Stojąc na straży praw i wolności, na podstawie wniosków obywateli”, rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek przedstawił uwagi do ustawy marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu.

Według RPO nowelizacja Prawa oświatowego z 4 listopada 2022 r. zawiera rozwiązania, które mogą być korzystne dla systemu oświaty, m. in. postulowane wcześniej przez RPO określenie warunków likwidacji szkoły. Jednocześnie ponownie wprowadza się jednak zmiany, które zostały negatywnie ocenione i które mogą budzić wątpliwości z punktu widzenia ochrony praw i wolności.

„Jeżeli dana regulacja ma znaczący wpływ na liczne podmioty, dla przyzwoitej legislacji konieczne są szerokie konsultacje społeczne” – podkreśla prof. Marcin Wiącek. Jak wskazuje wobec silnego sprzeciwu licznych grup społecznych ustawodawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby przekonać społeczeństwo o słuszności proponowanych rozwiązań

Rzecznik Praw Obywatelskich z przykrością stwierdza, że w tym przypadku warunek ten nie został spełniony w wystarczającym stopniu.

Szczegółowa opinia RPO na temat lex Czarnek 2.0 znajduje się tutaj

***

Wolna Szkoła organizuje konsultacje

Przypomnijmy, że od 16 do 30 listopada konsultacja społeczne lex Czarnek 2.0 organizuje Wolna Szkoła.

„Zawarte w projekcie pomysły na zmianę oświaty są tożsame lub podobne do rozwiązań z ustawy zawetowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę dnia 2 marca br. i stoją w sprzeczności z uzasadnieniem weta prezydenta, który podkreślał w swym uzasadnieniu, że zmiany w systemie edukacji wymagają w ich ustalaniu udziału wszystkich zainteresowanych stron” – czytamy na Facebooku Wolnej Szkoły.

„Uważamy, że projekt omawiany przez urzędników Kancelarii Prezydenta RP i ministra edukacji, nie jest w istocie projektem poselskim, a rządowym i powinien być poddany konsultacjom. Procedowanie projektu jako poselskiego odbiera jednak wszystkim zainteresowanym proceduralną możliwość wzięcia udziału w konsultacjach. Dlatego decydujemy się na zorganizowanie PUBLICZNYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH” – wskazano.

Formy konsultacji:

>> ANKIETA dla każdego obywatela i obywatelki badająca poparcie dla rozwiązań #LexCzarnek (zakończona będzie raportem)

>> Konsultacje dla rodziców w szkołach „ZDECYDUJĄ RODZICE” i stanowiska rad rodziców (umieszczone na mapie szkół)

>> OPINIE podmiotów związanych z edukacją

Więcej szczegółów na wolnaszkola.org

(GN)

Senaccy legislatorzy: Ustawa lex Czarnek może być niezgodna z Konstytucją RP. Senacka komisja chce odrzucenia ustawy

Sejm przegłosował lex Czarnek 2.0. Jeden z ministrów był przeciw