RSZWiN ZNP postuluje od nowego roku akademickiego ustawowe obniżenie pensum dydaktycznego

„Aby móc prowadzić wysokiej jakości badania potrzebujemy na to więcej czasu! Dlatego postulujemy – już od nowego roku akademickiego 2024/2025 – ustawowe obniżenie pensum dydaktycznego o: – 60 h dla asystentów i adiunktów  – 30 h dla profesorów” –  czytamy w komunikacie RSZWiN ZNP zamieszczonym na profilu facebookowym ZNP.

„Od lat praca polskich badaczek i badaczy oceniana jest na podstawie liczby publikacji zamieszczanych w wysoko punktowanych czasopismach oraz prestiżowych wydawnictwach. Jednocześnie nauczyciele akademiccy spędzają wiele godzin na przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych. Mniejszy wymiar dydaktyczny to więcej czasu na wysokiej jakości naukę w Polsce!” – podkreśla RSZWiN ZNP.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 127 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczącym czasu pracy i pensum nauczyciela akademickiego obowiązuje system zadaniowego czasu pracy.

Roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi:

1)  do 240 godzin dydaktycznych – dla pracownika badawczo-dydaktycznego,

2)  do 180 godzin dydaktycznych – dla pracownika badawczo-dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku profesora,

3)  do 360 godzin dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego,

4)  do 540 godzin dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku lektora lub instruktora, jeżeli statut uczelni przewiduje takie stanowisko

– przy czym 1 godzina dydaktyczna wynosi 45 minut.

Do rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych zalicza się czas przeznaczony na kształcenie doktorantów.

Więcej tutaj

(GN)

PLANY NA WAKACJE. Zapraszamy do udziału ankiecie Głosu Nauczycielskiego:

Nauczycielu, jak zamierzasz spędzić w tym roku wakacyjny urlop?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

 

RSZWiN ZNP: Czas na realne podwyżki dla wszystkich pracowników uczelni