Rusza pilotaż wykorzystania gier komputerowych i wideo w nauczaniu szkolnym

Szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe mogą zgłaszać się do udziału w pilotażu dotyczącym wykorzystania gier komputerowych i wideo w edukacji. Do 30 września zainteresowane placówki mogą przesłać formularze zgłoszeniowe do wojewódzkich koordynatorów ds. innowacji w edukacji w kuratoriach oświaty. By wziąć udział w programie szkoła musi opracować autorski program nauczania z wykorzystaniem gier.

Głównym celem pilotażu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych w zakresie programowania, bezpiecznego, efektywnego i odpowiedzialnego korzystania z gier komputerowych i wideo, a także zapewnienie szkołom materiałów obejmujących edukacyjne gry komputerowe.

Jak informuje MEN w pierwszej kolejności szkoły przeprowadzą innowacje pedagogiczne. Następnie zostaną przeprowadzone badania na temat skuteczności i efektywności przeprowadzonych rozwiązań. W końcowym etapie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej epodreczniki.pl, zostaną zamieszczone e-materiały w postaci gier komputerowych i wideo.

Oto działania szkoły w ramach innowacji wprowadzającej gry komputerowe i wideo:
>> opracowanie i zatwierdzenie autorskich programów nauczania;
>> ustanowienie lidera/koordynatora projektu w szkole;
>> wybór oraz wdrożenie gier komputerowych i wideo;
>> udział nauczycieli szkół w różnych formach doskonalenia;
>> zapewnienie wsparcia innowacji przez organ prowadzący szkołę;
>>udostępnienie przykładów dobrych praktyk;
>> wzięcie udziału w badaniach.

Jak podaje MEN „wykorzystywanie gier komputerowych i wideo w szkołach wynika m.in. z podstawy programowej, która obliguje nauczycieli do rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, w tym korzystania z różnego rodzaju narzędzi informatycznych”.

W czerwcu premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że gry komputerowe wchodzą już do kanonu polskiej kultury i warto to wykorzystać. – My również dzisiaj rozważamy, żeby treści z tych gier wchodziły do lektur nieobowiązkowych – zapowiedział podczas wizyty w studio 11 bit Studios, czyli jednego z najważniejszych producentów gier komputerowych.

(JK, GN)

Fot: gov.pl

Premier Morawiecki zapowiada: Większy wpływ rodziców na program nauczania i „gry komputerowe w kanonie lektur”