Ruszył egzamin ósmoklasisty 2022. We wtorek uczniowie mierzyli się z językiem polskim (aktualizacja)

Wystartował egzamin ósmoklasisty 2022. We wtorek uczniowie ósmych klas szkół podstawowych mierzyli się z egzaminem pisemnym z języka polskiego. CKE opublikowała po południu arkusze. W środę ósmoklasiści pisać będą egzamin pisemny z matematyki, a w czwartek egzamin z języka obcego.

W tym roku uczniowie musieli zmierzyć się z “Zemstą” Aleksandra Fredry oraz napisać rozprawkę na temat przyjaźni lub opowiadanie, w którym spotkało się bohatera wybranej lektury obowiązkowej.

Uczniowie musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów:

>> Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego.

>>  Napisz opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej. Wspólna przygoda skłoniła Cię do refleksji, że warto było przenieść się do świata przedstawionego tej lektury. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

W jednym z zadań ósmoklasiści musieli wybrać taką lekturę obowiązkową, która potwierdza trafność stwierdzenia “Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.  W  innym musieli napisać, czy sformułowanie “żyją jak pies z kotem” trafnie określa relację między Cześnikiem a Rejentem. Odpowiadali też na pytania dotyczące tekstu “Pochwała przyjaźni”, którego autorem jest Andrzej Kojder.

Pełne arkusze znajdują się tutaj. 

Do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 502 600 uczniów z prawie 12 600 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 507 000 arkuszach. Do egzaminu przystępuje też ok. 7 150 uczniów – obywateli Ukrainy z ok. 2 500 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 21 400 arkuszach.

Tegoroczny egzamin  ósmoklasisty  jest wyjątkowy, bo przystępuje do niego półtora rocznika uczniów, bo w klasach ósmych oprócz kilku tysięcy dzieci z Ukrainy, uczy się pół rocznika dzieci, które naukę rozpoczęły jako sześciolatki. Do egzaminu przystępuje także kolejny rocznik pandemiczny.

Egzamin z języka polskiego składał się z dwóch części. Uczniowie muszą rozwiązać test (zadania zamknięte i otwarte) i napisać wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów – o charakterze argumentacyjnym lub o charakterze twórczym.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 13-15 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły  ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

(JK, GN)

We wtorek 24 maja startuje egzamin ósmoklasisty. Przystąpi do niego ponad pół miliona uczniów, także tych z Ukrainy