We wtorek 24 maja startuje egzamin ósmoklasisty. Przystąpi do niego ponad pół miliona uczniów, także tych z Ukrainy

Dla ponad 502,6 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół w kraju we wtorek pisemnym egzaminem z języka polskiego rozpocznie się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Do egzaminu przystąpi także ponad 7,1 tysięcy uczniów z Ukrainy. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Podobnie jak w ubiegłym roku egzamin będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

24 maja o godz. 9.00 uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych podejdą do egzaminu z języka polskiego, 25 maja zmierzą się z matematyką, a 26 maja z językiem obcym.

Największa grupa ósmoklasistów – 97,5 proc. zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Wśród zdających egzamin uczniów będących obywatelami Ukrainy największa grupa – 73,7 proc. zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język rosyjski.

Przypomnijmy, że o odwołanie lub przeprowadzenie na odrębnych zasadach egzaminu ósmoklasisty dla dzieci przybyłych z Ukrainy apelowali do premiera oraz liderów ugrupowań politycznych nauczyciele, dyrektorzy, eksperci edukacyjni, przedstawiciele ZNP  i organizacji pozarządowych. Argumentowali, że w Polsce brakuje systemowych rozwiązań pozwalających na włączenie dzieci – uchodźców z Ukrainy do systemu edukacji. Władze zignorowały jednak zarówno ten jak i inne podobne apele.

Ankieta Głosu

Czy uczniowie - uchodźcy wojenni z Ukrainy powinni zostać zwolnieni z obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

“Domagamy się podjęcia wszelkich możliwych działań”. Apel o odwołanie egzaminu ósmoklasisty dla uczniów z Ukrainy

Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty CKE przygotowała 179 różnego rodzaju arkuszy, w tym:
>> 51 arkuszy z języka polskiego, w tym arkuszy z poleceniami w języku ukraińskim
>> 50 arkuszy z matematyki w języku polskim, litewskim oraz ukraińskim oraz
>> 78 arkuszy i 24 płyty z języków obcych nowożytnych, w tym arkuszy z poleceniami w języku ukraińskim.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego potrwa 120 minut, egzamin z matematyki 100 minut, a egzamin z języka obcego nowożytnego – 90 minut. W każdym arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 13-15 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Egzamin w tym roku nie będzie przeprowadzany w rygorze sanitarnym, takim, jaki obowiązywał, w związku z epidemią COVID-19, w ubiegłym roku i dwa lata temu.

(JK, GN)

CKE: Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 24 do 26 maja 2022 r.

Co z egzaminami ósmoklasisty dla dzieci z Ukrainy? – pytał RPO. MEiN: „Będą ułatwienia i dostosowania”

Jak poradzić sobie ze stresem przed egzaminem ósmoklasisty? CKE promuje poradnik

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023