Ruszył nabór do programu „Poznaj Polskę”

Dziś ministerstwo edukacji uruchomiło nabór wniosków do kolejnej edycji programu „Poznaj Polskę”. Na sfinansowanie wycieczek szkolnych zarezerwowano 100 mln zł

W tym roku budżet programu jest dwa razy większy niż w 2021 r. Z tego 51 mln zł zarezerwowano na realizację wycieczek szkolnych do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. Kolejne 49 mln zł – na wycieczki zorganizowane w roku szkolnym 2022/2023 (wrzesień – grudzień).

„Wystartował nabór wniosków w programie „Poznaj Polskę. Będzie on prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych. Decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki” – czytamy w komunikacie MEiN.

Z pieniędzy budżetowych dofinansowane zostanie do 80 proc. całkowitego kosztu wycieczek, pozostałe 20 proc. musi pochodzić z wkładu własnego. „Do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce, a także wkład niefinansowy” – wyjaśniło ministerstwo edukacji.

Program “Poznaj Polskę” dofinansuje szkołom 80 proc. kosztów wycieczki:
* w przypadku wycieczki jednodniowej – do kwoty 5 tys. zł
* w przypadku wycieczki dwudniowej – do kwoty 10 tys. zł
* w przypadku wycieczki trzydniowej – do kwoty 15 tys. zł

W wycieczce powinno wziąć udział co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Szkoły wybiorą szlaki, na których znajdują się punkty edukacyjne. Ich wybór ma zależeć m.in. od wieku uczniów (inne dla uczniów klas I-III, inne dla IV-VIII, a jeszcze inne dla uczniów szkół średnich). W czasie wycieczki jednodniowej trzeba będzie zwiedzić co najmniej 2 punkty edukacyjne, w trakcie wycieczki dwudniowej – co najmniej 4 punkty, a trzydniowej – co najmniej 6 punktów.

“Poznaj Polskę” – 1 marca ruszy nabór na 2022 rok

W 2022 r. pieniądze zostaną rozdzielone pomiędzy województwa proporcjonalnie do liczby uczniów w danym regionie. Liczba wniosków, jaką złoży organ prowadzący, zależeń ma od typu szkoły (tj. podstawowej, ponadpodstawowej, zespołu szkół) i liczby uczniów uczęszczających do danej placówki.

Organ prowadzący szkołę będzie mógł złożyć:
w przypadku szkoły podstawowej:
* maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
* maksymalnie 4 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
* maksymalnie 6 wniosków o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200 uczniów,
w przypadku szkoły ponadpodstawowej:
* 1 wniosek o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
* maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
* maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200 uczniów,
w przypadku zespołu szkół:
* maksymalnie 6 wniosków o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej oraz maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, które wchodzą w skład zespołu.

W 2021 r., w pierwszej edycji programu “Poznaj Polskę” sfinansowano 4827 wycieczek szkolnych, w tym 2925 wycieczek jednodniowych, 720 wycieczek dwudniowych i 1182 wycieczki trzydniowe. Z programu w sumie skorzystało 215 tys. dzieci i młodzieży. Z programu najczęściej korzystali uczniowie z klas IV-VIII szkoły podstawowej (ponad 104 tys. uczniów). W wycieczkach szkolnych wzięło udział także prawie 82 tys. uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz ponad 29 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie najczęściej gościli w instytucjach kultury znajdujących się w Warszawie. Najchętniej odwiedzanym obiektem w ramach programu był Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Na drugim miejscu znalazł się Zamek Królewski w Warszawie, a na trzecim – Muzeum Powstania Warszawskiego.

W 2021 r. średnia wnioskowana kwota wsparcia dla wycieczki wyniosła 7217 zł. Wycieczki jednodniowe otrzymały dofinansowanie w przeciętnej kwocie 3930 zł, wycieczki dwudniowe – 9325 zł, a trzydniowe – 14067 zł. Średni całkowity koszt wycieczki to 10179 zł.

(PS, GN)