Ruszyła druga edycja Nagrody im. Janusza Korczaka. Kandydatów można zgłaszać do 14 kwietnia

Można już zgłaszać kandydatów do drugiej edycji Nagrody im. Janusza Korczaka. Laureatów tegorocznej edycji poznamy podczas uroczystej Gali Nagrody im. Janusza Korczaka, która odbędzie się 18 maja w audytorium Muzeum Żydów Polskich Polin.

Organizatorem Nagrody im. Janusza Korczaka jest Uczelnia Korczaka – Akademia Nauk Stosowanych. Laureatami Nagrody mogą zostać osoby i instytucje kierujące się wartościami korczakowskimi, tworzące nowoczesne i odważne rozwiązania edukacyjne, konsekwentnie wspierające podmiotowość i prawa dziecka, wspierające dzieci i rodziny w trudnych sytuacjach czy tworzące środowiska przyjazne szczęśliwemu dzieciństwu.

Nagroda jest przyznawana przez Kapitułę w trzech kategoriach:

>> dla organizacji i instytucji kierujących się korczakowskimi wartościami,

>> dla osób – lokalnych liderów stosujących korczakowskie idee w praktyce,

>> dla osób publicznych działających na rzecz dzieci i młodzieży.

Kandydatów w kategorii III. Osoby publiczne zgłaszają wyłącznie członkowie Kapituły Konkursowej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 kwietnia.

Do kapituły Nagrody weszła w tym roku Iwona Pietrzak-Płachta, Nauczyciel Roku 2022. Jej „Wypożyczalnia Skrzydeł” – Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pliszczynie, znalazła się wśród nagrodzonych Instytucji wdrażających Korczakowskie idee w ubiegłym roku. Iwona Pietrzak -Płachta odebrała nagrodę za stworzenie w podlubelskiej szkole wyjątkowej biblioteki i centrum szkolnego życia.

Celem Nagrody jest promowanie idei Janusza Korczaka oraz wspieranie zmian w edukacji poprzez nagradzanie instytucji i osób, które kierują się wartościami korczakowskimi i wdrażają je w życie, tworzą nowoczesne i odważne rozwiązania edukacyjne, konsekwentnie wspierają podmiotowość i prawa dziecka oraz dbają o ochronę tych praw, wspierają dzieci i rodziny w trudnych sytuacjach albo tworzą środowiska przyjazne szczęśliwemu dzieciństwu.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji Nagrody i jej regulaminu można przeczytać tutaj

(GN)

Przyznano nagrody im. Janusza Korczaka. Wśród laureatów Wanda Traczyk-Stawska, FDDS i Fundacja Orange